Takip et
Adem YAZIR
Adem YAZIR
Diğer adlarYazir A, A Yazır
Gelişim üniversitesi işletme ana bilim dalı (Doktora öğrencisi)
ademyazir.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Belediyelerde Stratejik Planlama Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi
A Yazır
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
TÜRKİYE'DE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AVRUPA BİRLİĞİNİN ENTEGRASYON VE YERELLİK İLKESİNİN ANALİZİ
A Yazır
TURAN-SAM Stratejik Arastirmalar Merkezi 10 (40), 360, 2018
2018
ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN, FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Yazır
TURAN- SAM Stratejik Arastirmalar Merkezi 10 (37), 79-96, 2018
2018
DEMOKRATİK SİYASAL KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNDE YEREL YÖNETİMLER
H Akgün, A Yazır
TURAN- SAM Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (35), 136, 2017
2017
Belediye Kanunu’nda, Değişiklik Tasarısına İlişkin Öneriler
A Yazır
Belediye Dergisi 6 (7), 40-41, 2000
2000
Demokratikleşme Sürecinde Belediyeler ve Seçim
A Yazır
Belediye Dergisi 5 (6), 44-47, 1998
1998
Sayıştay Denetimi ve Belediyeler
A Yazır
Belediye Dergisi 4 (1), 1997
1997
BELEDİYE BÜTÇESİNİN İŞLEV VE İLKELERİ
A Yazır
BELEDİYE DERGİSİ 3 (3), 34-37, 1996
1996
Belediye Gelirleri Kanununa İlişkin Öneriler
A Yazır
www.todaie.gov.tr/dosya/Mdb99.pdf, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9