Adem Yazır
Adem Yazır
Büyükçekmece belediye başkan yardımcısı
ademyazir.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI AVRUPA BİRLİĞİNİN ENTEGRASYON VE YERELLİK İLKESİNİN ANALİZİ
A YAZIR
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN …, 2018
2018
ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN, FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Yazir
TURAN-SAM 10 (37), 79-96, 2018
2018
DEMOKRATİK SİYASAL KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNDE YEREL YÖNETİMLER
H Akgün, A Yazır
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (35), 136-143, 2017
2017
Belediyelerde Stratejik Planlama: Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi
A Yazır
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA: MARMARA BÖLGESİ İL BELEDİYELERİ ANALİZİ
YAZIR, Adem
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, 2015
2015
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
A YAZIR
www.todaie.gov.tr/dosya/Mdb99.pdf, 1999
1999
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE BELEDİYELER VE SEÇİM
A YAZIR
Belediye dergisi 5 (6), 44-47, 1998
1998
Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı Üzerine Öneriler
A YAZIR
Belediye dergisi 5 (1), 37-39, 1998
1998
SAYIŞTAY DENETİMİ VE BELEDİYELER
A yazır
Belediye dergisi 4 (1), 43-44, 1997
1997
BELEDİYE BÜTÇESİNİN İŞLEV VE İLKELERİ
A YAZIR
BELEDİYE DERGİSİ 3 (3), 34-37, 1996
1996
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10