Takip et
Fedai Kabadayı
Fedai Kabadayı
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol/Öz-Yönetim
SV Sarı, F Kabadayı, M Şahin
132017
What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?
F Kabadayi, SV Sari
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 28 (1), 102-117, 2018
82018
Benliğin kariyer araştırma öz-yeterliğini yordayıcı rolü: Öz-aşkınlık, öz-bilinç, öz-kontrol ve öz-yönetim
F Kabadayı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
52018
Rational-Emotive Behavior Therapy for Dysfunctional Anger: A Case Study
F Kabadayi, G Yuksel
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 39 (4), 522-537, 2021
32021
Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales
F KABADAYI
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10 (58), 385-411, 2020
32020
Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale
F Kabadayi, O Mercan, S Yazici-Kabadayi, YE Elhatip, B Büyüksevindik
Sleep and biological rhythms 19 (4), 459-466, 2021
12021
Kariyer Araştırma Öz-yeterliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
F Kabadayı, M Şahin
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (46), 215-229, 2019
12019
Reliability and validation of the Turkish adaptation of the mistake rumination scale
F Kabadayi, O Mercan
Current Psychology, 1-10, 2021
2021
Teknoloji bağımlılığına yönelik ölçekler
K Öztemel, F Kabadayı
Teknoloji Bağımlılıkları, 319-357, 2020
2020
Nomofobiyi Açıklamada Psikolojik İhtiyaçlar ve Günlük Telefon Kullanım Süresinin Rolü
S Yazici-Kabadayi, F Kabadayi
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 7 (1), 1-20, 2020
2020
Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm
F Kabadayı, M Güven
21. Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 137-137, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11