Follow
Fedai KABADAYI
Title
Cited by
Cited by
Year
Mesleki Sonuç Beklentisinin Açıklanması: Öz-Aşkınlık, Öz-Bilinç ve Öz-Kontrol/Öz-Yönetim
SV Sarı, F Kabadayı, M Şahin
192017
What is the Role of Resilience in Predicting Cyber Bullying Perpetrators and Their Victims?
F Kabadayi, SV Sari
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 28 (1), 102-117, 2018
172018
Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales
F KABADAYI
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10 (58), 385-411, 2020
62020
Benliğin kariyer araştırma öz-yeterliğini yordayıcı rolü: Öz-aşkınlık, öz-bilinç, öz-kontrol ve öz-yönetim
F Kabadayı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
62018
Reliability and validation of the Turkish adaptation of the mistake rumination scale
F Kabadayi, O Mercan
Current Psychology 8 (42), 6429-6438, 2023
52023
Rational-Emotive Behavior Therapy for Dysfunctional Anger: A Case Study
F Kabadayi, G Yuksel
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 39 (4), 522-537, 2021
52021
Kariyer Araştırma Öz-yeterliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
F Kabadayı, M Şahin
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (46), 215-229, 2019
42019
Akılcı Duygusal Davranış Terapisine Dayalı Müdahale Çalışmalarının İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme
F KABADAYI, M GÜVEN
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 20 (2), 517-540, 2022
22022
Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale
F Kabadayi, O Mercan, S Yazici-Kabadayi, YE Elhatip, B Büyüksevindik
Sleep and biological rhythms 19 (4), 459-466, 2021
22021
Psychometric properties of the BALCI Turkish version
O Mercan, F Kabadayı
Psicologia: Reflexão e Crítica 36, 7, 2023
2023
A Path Analysis of Contact Styles, Relationship Satisfaction, and Internet Addiction among University Students
S Yazıcı Kabadayı, F Kabadayı, M Avcı
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (1), 34-48, 2023
2023
Psikolojik Yardım Hizmetlerindeki Mobil Uygulamalarla İlgili Bir İnceleme
F KABADAYI, M GÜVEN
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 21 (3), 1660-1689, 2023
2023
Teknoloji bağımlılığına yönelik ölçekler
K Öztemel, F Kabadayı
Teknoloji Bağımlılıkları, 319-357, 2020
2020
Nomofobiyi Açıklamada Psikolojik İhtiyaçlar ve Günlük Telefon Kullanım Süresinin Rolü
S Yazici-Kabadayi, F Kabadayi
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 7 (1), 1-20, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14