Takip et
Emrah Konuralp
Emrah Konuralp
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Kadın Araştırmaları Dergisi 1 (18), 51-65, 2019
292019
Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi?
E Konuralp
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
282018
Between Neoliberal Appetence and Environmentalist Reservations: The Political Economy of Sustainable Aviation
E Konuralp
International Journal of Sustainable Aviation 6 (2), 134-147, 2020
222020
Ecevit ve Milliyetçilik
E Konuralp
Togan Yayınları, 2013
202013
Putting the Neoliberal Transformation of Turkish Healthcare System and Its Problems into a Historical Perspective
E Konuralp, S Bicer
Review of Radical Political Economics, 2021
182021
Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 2 (2 …, 2018
172018
Determining the effect of air transportation on air pollution in the most polluted city in Turkey
S Gürçam, E Konuralp, S Ekici
Aircraft Engineering and Aerospace Technology 93 (2), 354-362, 2021
142021
Türkiye’de kadına karşı şiddetin sembolik ve doğrudan biçimleri: namus olgusu ve namus cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Adli Tıp Bülteni 24 (3), 226-235, 2019
132019
İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı
E Konuralp
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 (1), 345-402, 2019
12*2019
Transformation of Secularism in Turkey: Debating Post-Secularism under the AKP-Rule
E Konuralp
Doktora Tezi. Ankara: METU, 2016
112016
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası
E Konuralp, S Adaş
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-343, 2020
102020
Küreselden Yerele Çevresel Politika Yapımı: Iğdır İl Özel İdaresi Üzerine Bir Memorandum
S Gürçam, E Konuralp
Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-84, 2021
92021
Eski Yugoslavya’da Sırp Milliyetçiliğinin Tarihsel Temelleri ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Dağılmasına Etkileri
S Adaş, E Konuralp
Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 3 (6), 107-139, 2020
82020
Sırp Milliyetçiliği Fay Hattında Bosna-Hersek Siyasetinin Krizi
S Adaş, E Konuralp
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 (2), 102-126, 2020
82020
Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri
E Konuralp, S Adaş
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 518-540, 2018
82018
Attempts on Non-Reductionist Marxist Theory of the State: A Stimulating Rehearsal or a Coherent Approach?
E Konuralp
Kilikya Felsefe Dergisi, 1-33, 2017
6*2017
Ecevit’s Conception of Nationalism: A Unique Position or a Syncretic Vision?
E Konuralp
Ankara: Middle East Technical University–unpublished MSc dissertation, 2009
62009
Analysing the implications of the Health Transformation Program on perceptions of the welfare state and public services in Turkey
E Konuralp, N Dayıoğlu
Acta Oeconomica 72 (2), 153–174, 2022
52022
Limits of post‐secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues
E Konuralp
Religion Compass 14 (6), 1-20, 2020
52020
‘Kamusal’ın ‘Dinsel’le Yüzleşmesi: Kamusal Din Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme
E Konuralp
Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, 59-75, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20