Emrah Konuralp
Emrah Konuralp
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi?
E Konuralp
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
102018
Ecevit ve Milliyetçilik
E Konuralp
Togan Yayınları, 2013
102013
Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 2 (2 …, 2018
62018
Between Neoliberal Appetence and Environmentalist Reservations: The Political Economy of Sustainable Aviation
E Konuralp
International Journal of Sustainable Aviation 6 (2), 134-147, 2020
52020
Transformation of Secularism in Turkey: Debating Post-Secularism under the AKP-Rule
E Konuralp
Doktora Tezi. Ankara: METU, 2016
52016
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Adli Tıp Bülteni 24 (3), 226-235, 2019
32019
Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Kadın Araştırmaları Dergisi 1 (18), 51-65, 2019
32019
Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri
E Konuralp, S Adaş
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 518-540, 2018
32018
Limits of post‐secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues
E Konuralp
Religion Compass 14 (6), 1-20, 2020
22020
Attempts on Non-Reductionist Marxist Theory of the State: A Stimulating Rehearsal or a Coherent Approach?
E Konuralp
Kilikya Felsefe Dergisi, 1-33, 2017
22017
Change, Transformation, and Trends in Peace Studies
B Ercoşkun, E Konuralp
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 187-199, 2020
12020
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası
E Konuralp, S Adaş
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-343, 2020
12020
İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı
E Konuralp
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 (1), 345-402, 2019
1*2019
‘Kamusal’ın ‘Dinsel’le Yüzleşmesi: Kamusal Din Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme
E Konuralp
Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, 59-75, 2019
12019
Sı̇vı̇l Toplum ve Türkı̇ye’dekı̇ Muhasebecı̇ler Özelı̇nde Meslek Örgütlerı̇
E Konuralp
Lectio Socialis 1 (1), 62-71, 2017
1*2017
Determining the effect of air transportation on air pollution in the most polluted city in Turkey
S Gürçam, E Konuralp, S Ekici
Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021
2021
Eski Yugoslavya’da Sırp Milliyetçiliğinin Tarihsel Temelleri ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Dağılmasına Etkileri
S Adaş, E Konuralp
Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 3 (6), 107-139, 2020
2020
Bir Çatışma Analizi: Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs Sorunu
B Ercoşkun, E Konuralp
Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs: Dün, Bugün, Yarın, 377-400, 2020
2020
Sırp Milliyetçiliği Fay Hattında Bosna-Hersek Siyasetinin Krizi
S Adaş, E Konuralp
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 (2), 102-126, 2020
2020
On Positivism and its Methodological Individualist Revision
E Konuralp
Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, 69-83, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20