Takip et
Emrah Konuralp
Emrah Konuralp
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Kadın Araştırmaları Dergisi 1 (18), 51-65, 2019
182019
Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi?
E Konuralp
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
182018
Ecevit ve Milliyetçilik
E Konuralp
Togan Yayınları, 2013
172013
Between Neoliberal Appetence and Environmentalist Reservations: The Political Economy of Sustainable Aviation
E Konuralp
International Journal of Sustainable Aviation 6 (2), 134-147, 2020
112020
Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 2 (2 …, 2018
102018
Transformation of Secularism in Turkey: Debating Post-Secularism under the AKP-Rule
E Konuralp
Doktora Tezi. Ankara: METU, 2016
92016
İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı
E Konuralp
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 (1), 345-402, 2019
7*2019
Determining the effect of air transportation on air pollution in the most polluted city in Turkey
S Gürçam, E Konuralp, S Ekici
Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021
52021
Putting the Neoliberal Transformation of Turkish Healthcare System and Its Problems into a Historical Perspective
E Konuralp, S Bicer
Review of Radical Political Economics, 2021
52021
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası
E Konuralp, S Adaş
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-343, 2020
52020
Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri
E Konuralp, S Adaş
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 518-540, 2018
52018
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Adli Tıp Bülteni 24 (3), 226-235, 2019
42019
Ecevit’s Conception of Nationalism: A Unique Position or a Syncretic Vision?
E Konuralp
Ankara: Middle East Technical University–unpublished MSc dissertation, 2009
42009
Limits of post‐secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues
E Konuralp
Religion Compass 14 (6), 1-20, 2020
32020
Etnik Kimliğin Veçheleri ve Etnisite Kuramları
E Konuralp
Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal …, 2017
32017
Küreselden Yerele Çevresel Politika Yapımı: Iğdır İl Özel İdaresi Üzerine Bir Memorandum
S Gürçam, E Konuralp
Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-84, 2021
2*2021
Change, Transformation, and Trends in Peace Studies
B Ercoşkun, E Konuralp
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 187-199, 2020
22020
Sı̇vı̇l Toplum ve Türkı̇ye’dekı̇ Muhasebecı̇ler Özelı̇nde Meslek Örgütlerı̇
E Konuralp
Lectio Socialis 1 (1), 62-71, 2017
2*2017
Attempts on Non-Reductionist Marxist Theory of the State: A Stimulating Rehearsal or a Coherent Approach?
E Konuralp
Kilikya Felsefe Dergisi, 1-33, 2017
22017
In What Ways Does the Embedded Liberalism Literature Differ From the Liberal-Individualistic IPE?
E Konuralp
Al Farabi 9th International Conference on Social Sciences, 124-131, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20