Emrah Konuralp
Emrah Konuralp
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ecevit ve Milliyetçilik
E Konuralp
Togan Yayınları 114, 248, 2013
82013
Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü Yeniden Kabilecilik mi?
E Konuralp
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
72018
Transformation of Secularism in Turkey: Debating Post-Secularism under the AKP-Rule
E Konuralp
Doktora Tezi. Ankara: METU, 2016
42016
Between Neoliberal Appetence and Environmentalist Reservations: The Political Economy of Sustainable Aviation
E Konuralp
International Journal of Sustainable Aviation 6 (2), 2020
22020
Türk Hukuk Sisteminin ‘Namus’la İmtihanı: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 2 (2 …, 2018
22018
Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri
E Konuralp, S Adaş
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 518-540, 2018
22018
Attempts on Non-Reductionist Marxist Theory of the State: A Stimulating Rehearsal or a Coherent Approach?
E Konuralp
Kilikya Felsefe Dergisi, 1-33, 2017
22017
‘Kamusal’ın ‘Dinsel’le Yüzleşmesi: Kamusal Din Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme
E Konuralp
Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, 59-75, 2019
12019
Sı̇vı̇l Toplum ve Türkı̇ye’dekı̇ Muhasebecı̇ler Özelı̇nde Meslek Örgütlerı̇
E Konuralp
Lectio Socialis 1 (1), 62-71, 2017
1*2017
Ecevit’s Conception of Nationalism: A Unique Position or a Syncretic Vision?
E Konuralp
Ankara: Middle East Technical University–unpublished MSc dissertation, 2009
12009
Sırp Milliyetçiliği Fay Hattında Bosna-Hersek Siyasetinin Krizi
S Adaş, E Konuralp
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi 8 (2), 102-126, 2020
2020
Limits of post‐secularism in Turkey: Comparing the attitudes of the Justice and Development Party towards the headscarf and Alevi issues
E Konuralp
Religion Compass 14 (6), 1-20, 2020
2020
Makedonya’da İsim Sorunu: Yunan ve Makedon Milliyetçiliklerinin Kıskacında Kimlik İnşası
E Konuralp, S Adaş
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 311-343, 2020
2020
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri
M Hamzaoğlu, E Konuralp
The Bulletin of Legal Medicine 24 (3), 226-235, 2019
2019
Geleneksel Toplumlarda Namus Olgusu ve Namus Cinayeti: Türkiye Örneği
M Hamzaoğlu, E Konuralp
Kadın Araştırmaları Dergisi 1 (18), 51-65, 2019
2019
İspanya’da Bölgeli Devletin Tarihsel Gelişimi, Yasal Düzeni ve Siyasal Yapılanışı
E Konuralp
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 14 (1), 345-402, 2019
2019
On Positivism and its Methodological Individualist Revision
E Konuralp
Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, 69-83, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17