Takip et
Erkan Işık
Erkan Işık
Professor of Counseling Psychology, Konya Food and Agriculture University, Department of Psychology
gidatarim.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
ME Deniz, E Özer, E Işık
Eğitim ve Bilim 38 (169), 407-419, 2013
1802013
Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi
E Işık
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
1292010
Decent work and well-being among low-income Turkish employees: Testing the psychology of working theory.
S Kozan, E Işık, DL Blustein
Journal of Counseling Psychology 66 (3), 317, 2019
1092019
Psychometric Properties of the Differentiation of Self Inventory‐Revised in Turkish Adults
E Işık, S Bulduk
Journal of Marital and Family Therapy 41 (1), 102-112, 2015
1052015
Trait emotional intelligence questionnaire-short form: Validity and reliability studies
ME Deniz, E Özer, E Isik
Egitim ve Bilim 38 (169), 2013
962013
High school students career decision-making pattern across parenting styles and parental attachment levels
F Cenkseven-Onder, O Kirdok, E Isik
Electronic Journal of Research in Educational Psychology 8 (1), 263-280, 2010
80*2010
Perceived Social Support and Locus of Control as the Predictors of Vocational Outcome Expectations.
E Isik
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (3), 1426-1430, 2013
742013
The relationship of carer decision selfefficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students
E Işık
Psychological Reports 111, 805-813, 2012
722012
Positive and negative affect, life satisfaction, and coping with stress by attachment styles in Turkish students
ME Deniz, E Işik
Psychological reports 107 (2), 480-490, 2010
622010
Differentiation of Self Predicts Life Satisfaction through Marital Adjustment
E Işık, Ş Özbiler, ML Schweer-Collins, M Rodríguez-González
The American Journal of Family Therapy 48 (3), 235-249, 2020
592020
Validation of the Career Adapt-Abilities Scale–Short Form across different age groups in the Turkish context
E Isık, F Yegin, S Koyuncu, A Eser, F Cömlekciler, K Yıldırım
International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2018
552018
Öğretmen adaylarının benlik kavramları ile mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşımın bazı değişkenlere göre incelenmesi: Selçuk üniversitesi örneği
E Işık
S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
552006
Cross-cultural validation of the Turkish version of the Decent Work Scale
E Işık, S Kozan, AN Işık
Journal of Career Assessment 27 (3), 471-489, 2019
492019
Mesleki sonuç beklentisinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve denetim odağı
E Işık
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (3), 1419-1430, 2013
402013
Psychometric properties of the KIDCOPE in Turkish adolescents
A Bedel, E Isik, E Hamarta
Education & Science 39 (176), 227-235, 2014
372014
An examination of the social cognitive model of well-being in Turkish college students
E Işık, E Ulubey, S Kozan
Journal of Vocational Behavior 106, 11-21, 2018
322018
Relationship of childhood career development to life satisfaction, and state anxiety
E Işık
Elementary Education Online 13 (2), 682-693, 2014
32*2014
AİLE TERAPİSİ: TEMELLERİ
M Worden
Nobel, 2013
31*2013
Turkish validation of social emotional well-being and resilience scale (PERIK): Preschool children social-emotional well-being
ND Saltalı, F Erbay, E Işık, HM İmir
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (5), 525-533, 2018
292018
Effects of a brief interest inventory intervention on career decision self-efficacy
E Işık
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools 24 (2), 215-226, 2014
29*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20