Follow
sezer ERER
sezer ERER
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler
E Sezer, E ATICI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1), 29-32, 2010
912010
The views of cancer patients on patient rights in the context of information and autonomy
S Erer, E Atici, AD Erdemir
Journal of medical ethics 34 (5), 384-388, 2008
552008
Sağlık hizmetlerinde sorumluluğun paylaşılması
E Sezer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1), 33-38, 2010
182010
Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden mezun olan ilk kadın hekimler
E Atıcı, S Erer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009
172009
Sağlık hizmetlerinde reklam
S Erer
Genel Tıp Dergisi 20 (2), 2010
152010
Kitle iletişim araçları ve tıp etiği
E Sezer
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (3), 24-28, 2013
102013
Osmanlılar döneminde Bursa’da yaptırılan hastaneler
S Erer
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (19 …, 2010
102010
Bursa Tabip Odası Onur Kurulu Dosyalarında Tıp Etiği Sorunlarının Değerlendirilmesi
S Erer
PQDT-Global, 2007
92007
A study on information requests and disclosure in cancer patients
E Atici, S Erer, AD Erdemir
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 29, 297-303, 2009
62009
A Forensic Autopsy Case Belonging to 19th Century in Turkey
S Erer, Ö Düzbakar, A Erdemir
Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine 5 (10), 2006
62006
Türk tıp tarihinde mumyalama ve bazı orijinal sonuçlar
S Erer, E Atıcı
Türk Dünyası Tarih Dergisi 213, 37-43, 2004
52004
Tıp ve Edebiyat: İki Eser İki Hastalık
E Sezer
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp …, 2012
42012
Bursa Karamustafa Kaplıcasının Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Geleneksel Tedaviler Açısından Önemi
S Erer, A Demirhan Erdemir
Turkiye Klinikleri J Med Ethics 12 (1), 44-50, 2004
42004
Preventive measures and treatments for cholera in the 19th century in Ottoman archive documents.
S Erer, AD Erdemir
Vesalius: Acta Internationales Historiae Medicinae 16 (1), 41-48, 2010
32010
Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler
E ATICI, E Sezer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (2), 107-111, 2009
32009
Cadavers in anatomy classes: opinions of the students of Bursa Uludağ University School of Medicine
NT Çini, S Babacan, İM Kafa, SE Kafa
Anatomy 13 (1), 49-55, 2019
22019
Türk Histoloji Tarihinde Prof. Dr. Şermin Paker ve Histolojiye Katkıları
G KAYABAŞLI, E Sezer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 44 (1), 45-52, 2018
22018
Hospitals Using Music Therapy in Seljuks and Ottomans
E Sezer, E Atıcı
Journal of Uludağ University Medical Faculty [Turkish] 36, 29-32, 2010
22010
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden basına yansıyanlar: Veteriner halk sağlığının değerlendirilmesi
Ş Osmanağaoğlu, E Sezer, T Özkul
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 (1), 35-39, 2011
12011
Bursa Kükürtlü Kaplıcalarının Tarihsel Gelisimi ve Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi
S Erer
Türkiye Klinikleri T p Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 12 (2), 189-195, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20