Mithat Arman Karasu
Mithat Arman Karasu
Kamu Yönetimi, Harran Üniversitesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu
MA Karasu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
652016
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası Etkileri -Şanlıurfa Örneği
MA Karasu
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 15 (1), 123-139, 2013
56*2013
Türkiye’de Konut Sorununun Çözümünde Farklı Bir Yaklaşım; Belediye-Toplu Konut İdaresi-Konut Kooperatifleri İşbirliği Modeli
MA Karasu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2), 56-88, 2005
48*2005
Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi
MA Karasu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 57 (4), 255-283, 2008
462008
Kentli Haklarının Gelişimi ve Hukuki Boyutları
MA Karasu
TBB Dergisi 78, 37-52, 2008
312008
Devletin Değişim Sürecinde Belediyelerin Konut Politikalarında Farklılaşan Rolü
MA Karasu
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2009
302009
Şanlıurfa’da Kentsel Gelişme ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
MA Karasu
Adnan Menderes Üniversitesi SBE Dergisi 1 (5), 178-193, 2014
222014
Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Kentlerde Neden Oldukları Güvenlik Riskleri
MA Karasu
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 (2 …, 2018
21*2018
Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama: Karşılaştırmalı Bir Analiz
MA Karasu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 159-180, 2012
202012
Kent ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve
MA Karasu
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 13 (2), 175-195, 2012
192012
TOKİ Konutlarının Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İlinde Bir Uygulama
MA Karasu, N Gültekin
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 33 (2), 383-405, 2012
15*2012
Türkiye'ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri
MA KARASU
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (1), 21-41, 2018
14*2018
Kentsel Mekânda Suç Korkusu-Şanlıurfa Örneği
MA Karasu
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 20 (1), 41-76, 2017
112017
Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği.
AV ULUÇ, MA KARASU
Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi 13 (25), 201-232, 2015
112015
Kente karşı suç: imar uygulamaları bağlamında kente karşı işlenen suçlar: Gökkafes, Zumrut apartmanı faciasi, Cargill şeker fabrikası
MA Karasu
Savaş Yayınevi, 2009
112009
Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: Şanlıurfa Belediyesi Örneği
MA KARASU, M KARAKAŞ
Maliye Bakanlığı Dergisi, 431-448, 2012
102012
Bir Kentin Ölümü: Kentkırım (Bosna-Hersek Örneği)
MA Karasu
Çağdaş Yerel Yönetimler 17 (3), 51-64, 2008
92008
Suç korkusu, Göç ve Suriyeli Sığınmacılar: Şanlıurfa Örneği
MA KARASU
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 1 (3), 332-347, 2018
82018
Göç ve Uyum Sorunu
M KARASU
Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 631-650, 2017
82017
100 Soruda Kent Konseyi
MA Karasu, ML Çelik, C Altıparmak
Seçkin Yayıncılık, 2018
72018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20