Salih Terzioğlu
Salih Terzioğlu
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Evaluating land use/land cover changes and fragmentation in the Camili forest planning unit of northeastern Turkey from 1972 to 2005
F Sivrikaya, G Cakir, Aİ Kadioğullari, S Keleş, EZ Başkent, S Terzioğlu
Land Degradation & Development 18 (4), 383-396, 2007
582007
Developing and implementing multiple-use forest management planning in Turkey
EZ Baskent, S Terzioğlu, Ş Başkaya
Environmental management 42 (1), 37-48, 2008
382008
Composition and antimicrobial activities of volatile components of Minuartia meyeri
N Yayli, C Gülec, O Üçüncü, A Yaşar, S Ülker, K Coşkunçelebi, ...
Turkish Journal of Chemistry 30 (1), 71-76, 2006
312006
Developing and implementing participatory and ecosystem based multiple use forest management planning approach (ETCAP): Yalnızçam case study
EZ Baskent, Ş Başkaya, S Terzioğlu
Forest Ecology and Management 256 (4), 798-807, 2008
272008
Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oils of Teucrium chamaedrys. subsp. chamaedrys., T. orientale. var. puberulens., and T. chamaedrys. subsp …
M Küçük, C Güleç, A Yaşar, O Üçüncü, N Yaylι, K Coşkunçelebi, ...
Pharmaceutical biology 44 (8), 592-599, 2006
252006
Chemical Composition of the Essential Oils from Flower, Leaf, and Stem of Senecio Trapezuntinus Boiss. Grown in Turkey
O Üçüncü, N Yaylı, A Yaşar, S Terzioğlu, N Yaylı
Natural Product Communications 3 (6), 1934578X0800300620, 2008
222008
A study on Turkish Rhododendron L.(Ericaceae)
S TERZİOĞLU, N MEREV, R ANŞİN
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 25 (5), 311-317, 2001
212001
Developing and implementing participatory and ecosystem based multiple use forest management planning approach (ETÇAP): Yalnızçam case study
EZ Başkent, Ş Başkaya, S Terzioğlu
Forest Ecology and Management 256 (4), 798-807, 2008
202008
Uzungöl (Trabzon-Çaykara) ve çevresinin flora ve vejetasyonu
S Terzioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği …, 1998
201998
Internal transcribed spacer (ITS) polymorphism in the wild Primula (Primulaceae) taxa of Turkey
M Gültepe, U Uzuner, K Coşkuncelebi, AO Beldüz, S Terzioğlu
Turkish Journal of Botany 34 (3), 147-157, 2010
152010
A new alien species for the flora of Turkey: Bidens frondosa L.(Asteraceae)
K Coşkunçelebi, S Terzioğlu, V Vladimirov
Turkish Journal of Botany 31 (5), 477-479, 2007
152007
A chorological study on the taxa naturalized in the Eastern Black Sea Region
S TERZİOĞLU, R ANŞİN
Turkish journal of Agriculture and Forestry 25 (5), 305-309, 2001
152001
Monitoring forest plant biodiversity changes and developing conservation strategies: a study from Camili Biosphere Reserve Area in NE Turkey
S Terzioğlu, EZ Başkent, F Sivrikaya, G Çakir, AI Kadioğullari, Ş Başkaya, ...
Biologia 65 (5), 843-852, 2010
142010
Monitoring forest structure at landscape level: a case study of Scots pine forest in NE Turkey
S Terzioğlu, EZ Başkent, Aİ Kadıoğulları
Environmental monitoring and assessment 152 (1-4), 71, 2009
132009
Türkiye’nin Egzotik Bitkilerine Bir Katkı: Sicyos angulatus L
R Anşin, S Terzioğlu
Tr. J. of Agriculture and Forestry 23, 359-362, 1999
131999
Vascular flora of forest vegetation in Altındere valley (Maçka-Trabzon)
A Uzun, S TERZİOĞLU
Turkish Journal of Botany 32 (2), 135-153, 2008
122008
Vascular plant diversity in Solaklı watershed in Northeastern Turkey
S Terzioğlu, R Anşin, M Kılınç, C Acar
Phytologia Balcanica 13 (2), 213-222, 2007
122007
Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarıyla Bütünleştirilmesi: GEF Projesi Yansımaları-I (Tasarım)
EZ Başkent, S Köse, L Altun, S Terzioğlu, Ş Başkaya
Orman Mühendisliği Dergisi 4 (5), 6, 2005
122005
A New Record for Turkey: Solidago canadensis L.
S TERZİOĞLU, R ANŞİN, E KANOĞLU
Turkish Journal of Botany 27 (2), 155-157, 2003
122003
Primula× uzungolensis (Primulaceae): a new natural hybrid from NE Anatolia
S Terzioğlu, K Coşkunçelebi, M GÜLTEPE
Turkish Journal of Botany 36 (1), 9-19, 2012
112012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20