Bayram Ali TEMEL
Title
Cited by
Cited by
Year
A study on the effectiveness of occupational health and safety trainings of construction workers in Turkey
HB Başağa, BA Temel, M Atasoy, İ Yıldırım
Safety science 110, 344-354, 2018
182018
Big Room concept in project management and control
BA Temel, HB Başağa, MU Temel, GK Yılmaz, MM Nasery
Journal of Construction Engineering 2 (4), 204-214, 2019
32019
Trabzon il merkezindeki şantiyelerde çalışan işçilerin profilleri ile iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
BA Temel
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
22015
Investigation of IFC file format for BIM based automated code compliance checking
B Temel, H Basaga
J. Constr. Eng 3, 113-130, 2020
12020
Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
HB BAŞAĞA, Ü Karal, BA TEMEL
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2), 714-733, 2019
12019
6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde
H BAŞAĞA, V TOĞAN, B TEMEL
The Use of Mobile Technology in the Construction Industry
G Kamber Yılmaz, H Başağa, B Temel
Evaluation of water consumption and drinking water preferences in various areas of workers working in the construction sector of Trabzon
Ü Bahadır, BA Temel, Y Demirtaş, V Toğan, HB Başağa, İ Dilaver, ...
The Turkish Journal Of Occupational/Environmental Medicine and Safety 2 (1 …, 0
The Turkish Journal of Occupational/Environmental Medicine and Safety
Ü Bahadır, BA Temel, Y Demirtaş, V Toğan, HB Başağa, İ Dilaver, ...
0Tİnşaat Sektöründe Çalışan İşçilerin Profilleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeyleri; Trabzon Ölçeğinde
BA Temel, HB Başağa, M Atasoy
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10