Neşet MUTLU
Neşet MUTLU
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz? How Do We Teach the Skills and Values in Social Sciences and History Courses?
M ÖZTÜRK, N MUTLU
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 552-563, 2017
132017
Metacognitive awareness of pre-service teachers
VG Sendurur, Emine, Sendurur, Polat, Mutlu, Neset, & Baser
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 2 (4 …, 2011
122011
ANALYZING PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ PEDAGOGICAL BELIEFS
VG BASER, N MUTLU
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 2 (4), 2011
9*2011
Effect of digital writing instruction with tablets on primary school students’ writing performance and writing knowledge
A Yamaç, E Öztürk, N Mutlu
Computers & Education 157, 103981, 2020
82020
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi)
N Mutlu
Yakındoğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kıbrıs, 2016
82016
Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öğretmen Algıları ve Uygulamaları
M ÖZTÜRK, N MUTLU
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 379-402, 2017
72017
Perceptions of students about technology integration
VG Başer, N Mutlu, P Şendurur, E Şendurur
Education Sciences 7 (2), 591-598, 2012
42012
The design and development of an online professional development material for science and technology teachers on assessment and evaluation
N Mutlu
Fen Bilimleri, 2012
22012
Needs Analysis of Science and Technology Teachers towards Alternative Assessment Methods Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik …
N MUTLU, MY ÖZDEN
Mersin University Journal of the Faculty of Education 13 (3), 936-948, 2017
1*2017
Yetişkinler ve Öğrenme: Öğrenme Kuramları Açısından bir Değerlendirme
N MUTLU
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 6, 88-107, 2019
2019
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
N MUTLU, M ÖZTÜRK, S AKTEKİN
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 185-202, 2019
2019
ONLINE AND FACE-TO-FACE TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
N MUTLU
EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, 514-522, 2017
2017
Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modeli (TGAM)
N MUTLU
Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri 5, 2016
2016
Attitudes of Foreign Language Teaching Students and Teachers about Interactive Whiteboards
N MUTLU
2016
Teknopedagojik Tabanlı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yönelik Algısına Etkisinin İncelenmesi
N MUTLU
ICITS 2016 Honorary Board, 712, 2016
2016
On the Relationships between and among Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence
J Richardson, K Kozan, N Mutlu, T Yu
Proceedings of American Educational Research Association 2013 - Education …, 2013
2013
ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ ENTEGRASYON ALGISI
VG Başer, N Mutlu, P Şendurur, E Şendurur
Education Sciences 7 (2), 591-598, 2012
2012
MS EXCEL' le İstatistik Hesaplamalar, Tablolar, Grafikler
H ŞİMŞEK
Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler, Uygulamalar, 295-316, 2010
2010
Needs Analysis of Science and Technology Teachers towards Alternative Assessment Methods Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik …
N MUTLU, MY ÖZDEN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ
N MUTLU, B BAYRAM, Y TAÇYILDIZ
Asya Studies 4 (Special Issue (Özel Sayı) 1), 29-38, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20