Elif Daglioglu
Elif Daglioglu
Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimde Doçent
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
HE DAĞLIOĞLU
Milli Eğitim Dergisi 40 (186), 72-84, 2010
822010
Okul öncesi çocuklarına yönelik yayınlanan hikâye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi
H elif DAĞLIOĞLU, ÖÇ ÇAKMAK
Türk Kütüphaneciliği 23 (3), 510-534, 2009
782009
3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik yayımlanan resimli hikaye kitaplarının bazı temel değerler açısından incelenmesi
R Dirican, HE Dağlıoğlu
Cumhuriyet International Journal of Education 3 (2), 44-69, 2014
642014
Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi
HE Dağlıoğlu, N Metin
502002
Erken çocukluk eğitimi
İH Diken
Pegem Akademi, 2010
442010
Okul öncesi öğretmenin özellikleri ve okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme
H DAĞLIOĞLU
Anı, 2008
442008
İlkokul 2.-5. sınıflara devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi
HE Dağlıoğlu
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayımlanmış …, 1995
411995
ÜSTÜN YETENEKLİ BİR ÇOCUĞUN EBEVEYNİ OLMAK1
HE DAĞLIOĞLU, M Alemdar
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (3), 849-860, 2010
322010
Okul öncesi öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocuklara ilişkin metaforik algıları
A Duran, HE Dağlıoğlu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (3), 855-881, 2017
312017
A study on the emotional indicators in 5-6 year-old girls’ and boys’ human figure drawings
HE Dağlioğlu, Ü Deniz, A Kan
Procedia-social and behavioral sciences 2 (2), 1503-1510, 2010
282010
Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler
A Ataman, E Dağlıoğlu, F Şahin
Vize Yayıncılık, Ankara, 2014
272014
Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi
HE DAĞLIOĞLU, S SUVEREN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (1), 431-453, 2013
272013
Erken çocukluk döneminde düşünme becerilerinden planlama ve derin düşünmenin geliştirilmesi
HE Dağlıoğlu, F Çakır
Eğitim ve Bilim 32 (144), 28-35, 2010
272010
Examination of human figure drawings by gifted and normally developed children at preschool period
HE Dağlıoğlu, F Çalışandemir, M Alemdar, SB Kangal
Elementary education online 9 (1), 2010
252010
The Role of Teacher and Family Opinions in Identifying Gifted Kindergarten Children and the Consistence of These Views with Children's Actual Performance.
HE Daglioglu, S Suveren
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (1), 444-453, 2013
222013
Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?
HE DAĞLIOĞLU, AT DOĞAN, O BASİT
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (3), 883-910, 2017
212017
Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi
Z Yuvacı, HE Dağlıoğlu
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 234-256, 2018
182018
Adaptation study of the motivation scale for the preschool children (DMQ18)
S Özbey, HE Dağlıoğlu
International Journal of Academic Research 4 (2), 1, 2017
182017
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş grubunda ve matematik alanında üstün yetenekli olan çocukların sosyodemogrofik özellikler bakımından incelenmesi
HE Dağlıoğlu
MR Şirin, A. Kulaksızoğlu & AE Bilgili (Eds) 1, 247-261, 2004
172004
Türkiye’de okul öncesi eğitimin mevcut durumu
G Haktanır, E Dağlıoğlu, T Güler
Yayınlanmamış UNESCO Ülke Raporu. Ankara, 2010
152010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20