Takip et
Adem Özgür
Adem Özgür
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrenen-değerlendirme etkileşiminin incelenmesi
A Özgür
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
122015
E-Öğrenme Ortamlarinda Öğrenen Özelliklerine Dayali Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi
M Şahin, S Keskin, A Özgür, H Yurdugül
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 172-192, 2017
92017
The investigation of learner-assessment interaction in learning management systems
A Özgür, H Yurdugül
International Journal of e-Assessment 1 (1), 1-17, 2016
82016
Emotional Design and Engagement With Multimedia Learning Materials in E-Learning
A Özgür, A Altun
Motivation, Volition, and Engagement in Online Distance Learning, 168-191, 2021
52021
ÇOKLUORTAM ÖĞRENME MATERYALİNE BAĞLANMA ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A ÖZGÜR, A ALTUN, SGM AKAR
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (2), 321-344, 2020
32020
Examining Pre-Service Teachers' Experiences in the Learning by Teaching Process
M Ekici, SO Özen, M Sümer, A Özgür, SGM Akar
Ege Eğitim Dergisi 24 (1), 1-15, 2023
12023
Çokluortam Öğrenme Materyalinde Duygu Salınımını Belirleme
A Özgür, F Sağlam, G Burkay, A Altun
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-29, 2024
2024
Çalışma Belleği Kapasitesi ve Duygusal Tasarımın Çokluortam Öğrenme Materyaline Bağlanma Üzerine Etkisi
A Özgür
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
Çevrimiçi Ortamlarda İşbirlikli Çalışma Araçları Kullanımı Memnuniyetini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi
A Özgür, Ö Babayiğit, SS Seferoğlu
5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2017
2017
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma
MK Karaman, A Karataş, A Özgür
Akademik Bilişim (2014), 2014
2014
Kağıt prototip kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi akademik özgeçmiş sistemi örneği
H Çıralı, A Özgür, S Olgun, H Tüzün
6th International Computer Education and Instructional Technologies …, 2012
2012
COTS Oyunlarının Mesleki Tutum Ve Motivasyonu Arttırmak Amacıyla Kullanımı: Railroad Tycoon örneği
H Tanış, Ö Demir, A Özgür, M Temizkan, H Tüzün
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12