Ahmet Benzer
Ahmet Benzer
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk dil bilgisi
J Deny
Kabalcı, 2012
972012
TÜRKÇE VE EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ
A BENZER, E ELDEM
572013
Türkçede Zaman, Görünüş ve Kiplik
A Benzer
Kabalcı Yayınevi, 2012
462012
Teachers' opinions about the use of body language
A Benzer
Education, 2012
362012
Fiilde zaman görünüş kip ve kiplik
A Benzer
362008
-sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı
A Benzer
212010
Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi
A Benzer
152017
Okuma ve yazma öğretimi
AP Johnson
132017
A Student-Focused Study: Strategy of Text Summary Writing and Assessment Rubric
A Benzer
122016
Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımının Öğrenme ve Tutum Üzerindeki Rolü
ahmet benzer
102015
Öğrenci odaklı bir araştırma: metin özeti yazma stratejisi ve dereceli puanlama anahtarı
A Benzer
92016
Dil Bilimi Kaynaklarında Edebi Sanatların Kullanımı
A Benzer
92009
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi
A Benzer
82020
Türkçe ve fen bilgisi öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Benzer
82016
Kelime dağarcığını geliştirmede 6. sınıf Türkçe ders kitabının etkisi
A Benzer
82013
Konuşma Eğitiminin Program ve Ders Kitabı Ekseninde Uygulamaya Yansıması
AB F ÜNSAL
72019
Türkçe öğretiminde çatı konusu ve biçime dayalı yeni bir sınıflama
A Benzer
72011
Türk Hece Yapısındaki Değişmeler
A BENZER
62010
Türk Futbol Dili
A Benzer
62010
A Study on creating writing strategy and evaluation tool for book summary
AS S Konuk, Z Ören, A Benzer
5*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20