Follow
Altuğ KOÇ
Altuğ KOÇ
Kırklareli Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler (International Relations)
Verified email at klu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Michel Foucault'nun "Biyopolitika" Kavramının Teorik Çerçevesi
A KOÇ
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 2 (2), 193-218, 2018
242018
CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri
A KOÇ
Dezanj Yayınları, 2014
172014
1965 Genel Seçimleri Öncesinde "Ortanın Solu" Söyleminin Ortaya Çıkışı
A KOÇ
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2 …, 2017
9*2017
“Ağaçların Diyarı” Guatemala'nın Ülke Analizi
A KOÇ
Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, 1-28, 2021
2021
Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasının Liberalizm Üzerinde Temellenen Açılımları: 1990’lardan Günümüze Türkiye-Latin Amerika İlişkileri’nin Analizi
A KOÇ
Amaç-Araç Sorunsalı Türkiye'nin Küresel Aktör Olma İddiası, 197-258, 2021
2021
CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimlerindeki Yansıması
A KOÇ
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2011
CHP’DE ‘ORTANIN SOLU’SÖYLEMĐ VE 1965 SEÇĐMLERĐNDEKĐ YANSIMASI
KOÇ Altuğ, NS TURAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7