Follow
Mesut Samastı
Mesut Samastı
TÜBİTAK - TÜSSİDE
Verified email at tubitak.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation and categorization of the fishing ports with a fuzzy spatial multi criteria approach: The case of Turkey
İ Önden, M Samastı, M Çancı, F Eldemir, A Aktel
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17 (3), 499-508, 2017
82017
A new method to measure the rationalities of transit route layouts
K Akgol, B Gunay, F Eldemir, M Samasti
Case studies on transport policy 8 (4), 1518-1530, 2020
72020
Organize sanayi bölgelerindeki klasik yönetim modelinden yönetişim modeline geçiş
E Çakmak, M Samastı, İ Önden, C Bayraktar
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 13, 428-446, 2019
32019
Türkiye’deki ve dünya’daki özel bölgeler ve özel ekonomi bölgesi oluşturulması için dönüşüm önerileri, 6
E Çakmak, İ Önden, M Samastı
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2017
32017
Site selection of medical waste disposal facilities using the interval-valued neutrosophic fuzzy EDAS Method: the case study of Istanbul
M Samastı, YS Türkan, M Güler, MN Ciner, E Namlı
Sustainability 16 (7), 2881, 2024
12024
Precipitation forecast with logistics regression methods for harvest optimization
M Samastı, T Küçükdeniz
International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences 7 (1 …, 2023
12023
Evaluation of The Traffic Planning Policies of Istanbul by Environment and Socioeconomic Aspects
M Samasti, İ Önden, F Eldemir
Istanbul Management Journal, 113-126, 2019
1*2019
Istanbul Traffic Problem: Expert Opinions
M Çal, I Onden, M Samasti, F Eldemir
12017
YOLCU KAYIT BİLGİLERİ İLE OTOBÜS SİSTEM HIZININ TESPİTİ
YDDF ELDEMİR, YŞ MURAT, M SAMASTI, M ÇAL
Transist Ulaşım Kongresi, 2014
12014
The Forecast of Streamflow through Göksu Stream Using Machine Learning and Statistical Methods
MN Ciner, M Güler, E Namlı, M Samastı, M Ulu, İB Peker, S Gülbaz
Water 16 (8), 1125, 2024
2024
Socioeconomic Impact Analysis Of Artificial İntelligence Supported Electronic Control And Fault Detection System in Traffic
M SAMASTI
2023
Optimization Strategies in Supply Chain Management of Perishable Products: A Literature Review
M SAMASTI, T Küçükdeniz
International Journal of Anatolia Agricultural Engineering Sciences 5 (2), 28-42, 2023
2023
AKILLI ŞEHİRLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ARZINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM, DİKEY TARIM UYGULAMALARI
M SAMASTI, İ ÖNDEN, HH ÖZTÜRK, R SAVAŞ, B KARA
2022
AKILLI ŞEHİRLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA ARZINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM, DİKEY TARIM UYGULAMALARI
BK Mesut SAMASTI, İsmail ÖNDEN, Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Recep SAVAŞ
http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/bildiriler/2022/2022_13024.pdf, 2022
2022
AKILLI ŞEHİR PROJELERİNİN PORTFÖY YAKLAŞIMIYLA YÖNETİMİ
ESS Cenk ARSLAN, Mesut SAMASTI, Doç.Dr.İsmail ÖNDEN,Buket GÜLŞEN, Hakan GÜVEN
VIII. UZAKTAN ALGILAMA CBS SEMPOZYUMU, 947-952, 2022
2022
MANAGING SMART CITY PROJECTS WITH A PORTFOLIO APPROACH
C ARSLAN, M SAMASTI, İ ÖNDEN, B GÜLŞEN, H GÜVEN, ES SENGÖR
2022
Akıllı Şehirlerde Dezavantajlı Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi
K Gür, M Samastı
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi 3 (3), 234-248, 2021
2021
Investigation of Smart City Services According to User Profile: The Case of Turkey
C OVACI, CN YILMAZ, M SAMASTI
2021
Evaluation of SWOT Analysis and Expert Opinions on the Establishment of a Special Economic Zone in the Konya Plain Region
E Çakmak, İ Önden, M Samastı
Journal of Planning 30 (1), 54-65, 2020
2020
Case Studies on Transport Policy
K Akgol, B Gunay, F Eldemir, M Samasti
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20