Sibel Sadi
Sibel Sadi
Sınıf Öğretmenliği, Kafkas Üniversitesi
kafkas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I
M Sözbilir, S Sadi, H Kutu, A Yıldırım
Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 108, 2007
682007
Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri
S Sibel, A ŞEKERCİ, B Kurban, T Fatma, T Demirel, C Tosun, T Demirci, ...
Bilişim teknolojileri dergisi 1 (3), 2008
492008
Synthesis and GIAO NMR Calculations for Some Novel 4-Heteroarylidenamino-4, 5-dihydro-1H-1, 2, 4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1Hand 13C …
H Yüksek, I Cakmak, S Sadi, M Alkan, H Baykara
International Journal of Molecular Sciences 6 (6), 219-229, 2005
452005
Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty
N İlhan, A Yıldırım, SS Yılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 297-310, 2012
92012
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUAR UYGULAMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
N İLHAN, S Sibel, A YILDIRIM, H BULUT
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 153-160, 2009
92009
STUDENTS'INTEREST TO USAGE OF ORGANIC CHEMISTRY IN DAILY LIFE
S SADİ YILMAZ, ALİ YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 143-154, 2011
62011
C., Demirci, T & Goktas, Y.(2008). Ögretmen Egitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Ögretim Elemanları ve Ögretmen Adaylarının Görüsleri
S Sadi, AR Sekerci, B Kurban, FB Topu, TT Demirel
Bilisim Teknolojileri Dergisi 1, 43-49, 0
2
Öğrencilerin Günlük Yaşamda Organik Kimyanın Kullanımına İlgileri
N İLHAN, S Sibel, A YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 143-154, 0
BAZI 3-ALKİL (ARİL)-4-(5-METİL-2-FURİLMETİLENAMİNO)-4, 5-DİHİDRO-1H-1, 2, 4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN NMR SPEKTRUMLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
H Yüksek, İ Çakmak, M Alkan, S Sadi
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004 OK
H Yüksek, S Sadi, M Alkan
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI: ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
S SADİ, C TOSUN, T DEMİREL, Ö ARPACIK, FB TOPU, E TAŞLIBEYAZ, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11