Sibel Sadi Yılmaz
Sibel Sadi Yılmaz
Sınıf Öğretmenliği, Kafkas Üniversitesi
kafkas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I
M Sözbilir, S Sadi, H Kutu, A Yıldırım
Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 108, 2007
702007
Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri
S Sibel, A ŞEKERCİ, B Kurban, T Fatma, T Demirel, C Tosun, T Demirci, ...
Bilişim teknolojileri dergisi 1 (3), 2008
542008
Synthesis and GIAO NMR Calculations for Some Novel 4-Heteroarylidenamino-4, 5-dihydro-1H-1, 2, 4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1Hand 13C …
H Yüksek, I Cakmak, S Sadi, M Alkan, H Baykara
International Journal of Molecular Sciences 6 (6), 219-229, 2005
442005
The Effect of Context-based Chemical Equilibrium on Grade 11 Students' Learning, Motivation and Constructivist Learning Environment.
A Yildirim, SS Yilmaz
International Journal of Environmental & Science Education 11 (9), 2016
252016
Chemistry motivation questionnaire: The study of validity and reliability
N İlhan, A Yıldırım, SS Yılmaz
Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 9 (18), 297-310, 2012
122012
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUAR UYGULAMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
N İLHAN, S Sibel, A YILDIRIM, H BULUT
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 153-160, 2009
92009
Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty
N İlhan, A Yıldırım, SS Yılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 297-310, 2012
82012
Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili
S YILMAZ
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (13), 157-185, 2013
62013
STUDENTS'INTEREST TO USAGE OF ORGANIC CHEMISTRY IN DAILY LIFE
S SADİ YILMAZ, ALİ YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 143-154, 2011
62011
Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları
N İlhan, SS Yılmaz, H Dede, M Sözbilir, A Yıldırım
Pegem Atıf İndeksi, 419-452, 2017
42017
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları II
G Ekici
Pegem Akademi, Ankara, 2015
42015
Glifosat Herbisidinin Bazı'Laktik Asit Bakterilerinin Gelişimi ve Asit Üretimine Etkisi
S YILMAZ, B ASLIM, Y BEYATLI
Journal of Agricultural Sciences 3 (03), 70-77, 1997
21997
Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına (YTÖY) Göre Elektrik, Madde Ve Isı Konularının İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
SS YILMAZ, O OTHAN, E CANTİMUR
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (3), 0
2
Öfke ve Umudun Şehirde Yankılanan Sesi: Cahit Irgat Şiiri
S YILMAZ
null, 2019
2019
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI VE BUNLARDA SIFAT-FİİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME.
S YILMAZ, M GÜLMEZ
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 11 (3), 2019
2019
BIYOLOJI ÖGRETMENI ADAYLARININ ÜSTBILIS FARKINDALIKLARININ FARKLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI*/COMPARED TO DIFFERENT VARIABLES OF PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHERS …
S Gül, EÖ Köse, SS Yilmaz
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 119, 2015
2015
EDİP CANSEVER'İN" MENDİLİMDE KAN SESLERİ" ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.
S YILMAZ
Electronic Turkish Studies 7 (4), 2012
2012
OTORİTER BABALAR, KAYBEDEN OĞULLAR: YEKTA KOPAN'IN" İYİ UYKULAR" ÖYKÜSÜNE BİR BAKIŞ
S YILMAZ
İKİ “GARİP” ŞAİR: MUZAFFER TAYYİP USLU VE RÜŞTÜ ONUR1
S YILMAZ
Purification and Kinetic Properties of Human Pyruvate Kinase
S Yılmaz, N İlhan
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ 12 (1), 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20