Takip et
Zafer AKBAŞ
Zafer AKBAŞ
Diğer adlarAkbas Z., Z Akbas
Düzce Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Sürdürülebilirliği ve Ortadoğu’da Güç Mücadelesi
Z Akbaş
History Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı 1, 18, 2011
792011
ORTADOĞU’DA DEĞİŞİM SÜRECİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Z Akbaş
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 3 (1), 51-73, 2012
632012
İran'ın Nükleer Enerji Politikası ve Yansımaları
Z Akbaş, A Baş
History Studies 5 (2), 21-44, 2013
422013
LİBYA’DAKİ ARAP BAHARI’NA YÖNELİK TÜRK DIŞ POLİTİKASINA KONSTRÜKTİVİST BİR YAKLAŞIM
Z Akbaş, ZA Düzgün
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57-81, 2012
412012
Zamanın etkin kullanımını sağlayan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma
Y Karagöz, S Kıngır, M Mesci, Z Akbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97-108, 2010
302010
Bir dış politika aracı olarak yumuşak gücün turizm sektörüne etkisi: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme
Z Akbaş, H Tuna
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 5-5, 2012
252012
Ortadoğu Yıllığı 2020
K İnat, M Ataman, İN Telci
Ortadoğu Yayınları, 2011
242011
Irak Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye
Z Akbaş
Barış Platin Yayınları, 2009
242009
Security issues arising from Turkey's Euphrates and Tigris transboundary waters and conflict risks
Z Akbas
Bilig, 93-116, 2015
23*2015
Yumuşak güç olgusu ve turizm ilişkisi: Medikal turizm kapsamında Ortadoğu’dan gelen turistler üzerine bir değerlendirme
Z Akbaş
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 73-106, 2016
222016
Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri
Z Akbaş, V Babahanoğlu, E Yelman
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Asos Congress Bildiri Kitabı, ASOS …, 2016
202016
Uluslararası Politikada Irak ve Suriye’nin Sınıraşan Su Sorununa Yaklaşımı ve Türkiye: Beklentiler ve Gerçekler
A Zafer, Ç Mutlu
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 213-240, 2012
192012
İkinci yüzyılında işbirliği ve çatışma sarmalında Türk-Amerikan ilişkileri
Z Akbaş, AH Çelik, M Duman
OPUS International Journal of Society Researches 13 (19), 2226-2258, 2019
172019
11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ç Mutlu, Z Akbaş
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 1-14, 11
1511
Kurumsal Güvencelerin İşlevsizlik Kavşağındaki Demokrasi: Türkiye/The Reasons for Mal-Functionality of Institutional Assurance in Turkish Democracy
A Karadağ, Z Akbaş
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (11), 162-188, 2009
122009
Devlet İnşa Sürecinde Terörle Mücadele Sorunu: Irak Örneği ve Türkiye Üzerine Etkileri
Z Akbaş
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (4), 319-332, 2012
92012
Türkiye-İsrail ilişkilerinin Amerikan dış politikası eksenli değerlendirmesi
L Özdemir, Z Akbaş
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 11 (1), 48-74, 2020
72020
Neoliberal Teori Ekseninde Küreselleşmenin Türkiye’nin Enerji Politikaları Üzerindeki Etkileri Enerji Ticareti Boyutu
Y Furuncu, Z Akbaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (72), 1724-1741, 2019
72019
Avrupa’nın Güvenlik ve Sosyal İstikrarına Türkiye’nin Katkısı: Sığınmacı Sorunu Örneği
Z Akbaş
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, International Congress of Management Economy …, 2016
62016
Turizmi etkileyen Avrupa Birliği politikalarının Türkiye turizm politikaları ile karşılaştırılması: AK Parti dönemi
Z Akbaş, Ç Mutlu
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (12), 123-139, 2016
62016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20