Takip et
Gökhan Onat
Gökhan Onat
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Y KARAKUŞ, G ONAT, ŞA YETİŞ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (4), 299-321, 2018
13*2018
İçsel pazarlama faaliyetlerinin işgören yetkinliği üzerine etkisi: Nevşehir'deki otel işletmelerinde bir uygulama
D Eren, G Onat
102018
Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Çağrışımları ve Beklentileri: Göreme Kasabası Örneği (Connotations and Expectations of Local People's Gastronomic Tourism: Case of Göreme Town)
Y Karakuş, G Onat, E Güneren Özdemir
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (3), 2179-2201, 2020
9*2020
Organik Gıda Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi (Analysis of Organic Food Concept Throught the Word Association Test)
G ONAT, E KESKİN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (4), 3275-3289, 2019
8*2019
Yerel Halkın Gastronomi Turizmi Kavramına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Y Karakuş, G Onat, ÖE Güneren
IV th International Gastronomy Tourism Studies Congress Proceeding Book, 2019
52019
EVALUATION OF EMPLOYEE COMPETENCE BY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD: THE CASE OF HOTELS IN CAPPADOCIA: AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PELO MÉTODO DE IMPLEMENTAÇÃO …
G Onat, DS Yılmaz, Y Karakuş
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN 10 (2), 2021
42021
The impacts of perceived overqualification on employee performance: a case of chefs
O Gökhan, D Eren
Tourism & Management Studies 16 (4), 35-44, 2020
32020
A General Overview on the Far East Cuisine: Cuisines of Thailand, Korea and China
S Balıkçıoğlu Dedeoğlu, Ş Aydın, G Onat
Journal of multidisciplinary academic tourism 4 (2), 109-121, 2019
22019
Using Digital Technologies in Destination Management
G Onat, Y Karakuş
TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES 1, 119-133, 2021
12021
DIŞARIDA YEMEK YEME NİYETİ VE AŞIYA GÜVEN ARASINDAKI İLİŞKİ: RİZE’DEKİ YEREL HALK ÜZERİNE BİR UYGULAMA
G Onat, Y Karakuş
IWACT’21 5th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, 92-106, 2021
2021
Perceived Overqualification: Evaluation for Gastronomy Students
G Onat, Y Karakuş, M Patita Paban
I. INTERNATIONAL MESOPOTAMIA TOURISM CONGRESS “Cultural and Religious …, 2021
2021
İşgören Yetkinliğinin Gastronomideki Yeri ve Önemi
G Onat, Y Karakuş
Gastronomi Araştırmaları 2, 22-34, 2021
2021
Rekreasyon Faaliyetleri Bağlamında Gastronomik Etkinliklerin Değerlendirilmesi
G ONAT
REKREASYON VE TURİZM ARAŞTIRMALARI 16, 281-299, 2021
2021
ANTECEDENTS OF THE CONCEPT OF TRAVEL INTENTION DURING THE PANDEMIC: A CASE STUDY FROM TURKEY
G ONAT, Y Karakus, TD Pimentel, Y Dogan
Rosa Dos Ventos-Turismo E Hospitalidade, 25-25, 2021
2021
UZAKDOĞU MUTFAĞINA GENEL BİR BAKIŞ: TAYLAND, KORE VE ÇİN MUTFAKLARI
S Balıkçıoğlu Dedeoğlu, Ş Aydın, G ONAT
IV. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 811-824, 2019
2019
RUS MUTFAĞINA GENEL BİR BAKIŞ
Ş Aydın, S , Balıkçıoğlu Dedeoğlu, G ONAT
IV. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 658-664, 2019
2019
SEYAHAT SÜRESİNCE GERÇEKLEŞEN YEMEK TÜKETİM DAVRANIŞINDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ
C Çalışkan, Ç Sabbağ, BB Dedeoğlu, G Onat
4th International Gastronomy Tourism Studies Conference At: NEVŞEHİR, Turkey …, 2019
2019
Turizmde çalışan yetkinliklerinin KFG yöntemi ile değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi: Nevşehir örneği
F Yönet Eren, Y Karakuş, K Çamlıca, G Onat
2017
DIŞARIDA YEMEK YEME DAVRANIŞI VE AŞIYA GÜVEN ARASINDAKI İLİŞKİ: RİZE’DEKİ YEREL HALK ÜZERİNE BİR UYGULAMA
G Onat, Y Karakuş
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19