Follow
Sinem Atıcı Ustalar
Sinem Atıcı Ustalar
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
COVID-19 krizi’nin Türkiye ve G7 ülkelerinin borsa oynaklıkları üzerindeki etkisi
SA USTALAR, S ŞANLISOY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (2 …, 2021
182021
Covid-19 Küresel Salgınının hisse senedi piyasası oynaklığı üzerindeki etkisi: BIST100 uygulaması
SA USTALAR, S ŞANLISOY
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2021
82021
The impact of foreign direct investment on innovation performance: evidence from a nonlinear ARDL approach
SA USTALAR, S ŞANLISOY
İzmir İktisat Dergisi 35 (1), 77-89, 2016
62016
The volatility transmission between cryptocurrency and global stock market indices: case of Covid-19 period
SA USTALAR, A Enes, S ŞANLISOY
İzmir İktisat Dergisi 37 (2), 443-459, 2022
52022
Bilgi kanalı olarak COVID-19 salgınının hisse senedi piyasalarının oynaklığı üzerindeki etkisi
Y AKAN, SA USTALAR
Maliye Dergisi, 326-344, 2021
52021
Covid-19 küresel salgınının bi̇st100 getirisi üzerine etkisinin analizi
S Atıcı Ustalar, S Şanlısoy
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2020
32020
Arbitraj Fiyatlama Modeli ile Türkiye’de pay getirilerini etkileyen makroekonomik göstergelerin analizi
S Atici, N Demir, U Mert
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 106-120, 2019
32019
COVID-19 KRİZİNİN ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SA USTALAR
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 13 (2), 429-446, 2022
22022
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Piyasa Entegrasyonlarının Düzeyine İlişkin Bir İnceleme
SA Ustalar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2023 (2), 499-517, 2023
2023
Kambiyo Rejimleri ve Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikaları
S Atıcı Ustalar
Ekin Yayınevi, 2023
2023
Küresel Belirsizliğin Borsa İstanbul İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi
SŞ Sinem Atıcı Ustalar
İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS 38 (2), 526-549, 2023
2023
Küresel Belirsizliğin Borsa İstanbul İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi
S Atıcı Ustalar, S Şanlısoy
İzmir İktisat Dergisi, 2023
2023
The Impact of Foreign Trade on International Equity Investments During Global Financial Crisis and Great Lockdown Period
SA Ustalar, A Yucer
Maliye Dergisi, 69-96, 2022
2022
THE EFFECT OF THE COVID-19 CRISIS ON INTERNATIONAL PORTFOLIO INVESTMENTS
S Atıcı Ustalar
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 13 (2), 2022
2022
Küresel Finans Krizi ve Büyük Tecrit Sürecinde Dış Ticaretin Uluslararası Hisse Senedi Yatırımları Üzerindeki Etkisi
S Atıcı Ustalar, A Yücer Arıkan
MALIYE DERGISI, 2022
2022
Küresel Finans Krizi ve Büyük Tecrit Sürecinde Dış Ticaretin Uluslararası Hisse Senedi Yatırımları Üzerindeki Etkisi
AY SA USTALAR
Maliye Dergisi, 69-96, 2022
2022
DEMOKRASİ FAKTÖRÜNÜN İKİLİ YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SA USTALAR, T SALMAN
Forum Full-Text Book, 2022
2022
COVID-19 KÜRESEL SALGINININ HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST100 UYGULAMASI.
S ATICI USTALAR, S ŞANLISOY
Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4), 2021
2021
BİLGİ MALİYETLERİNİN TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ YATIRIMLARINA ETKİSİ
SA USTALAR, A YÜCER
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11 (3), 1034-1052, 2021
2021
RİSKTEN KORUNMA YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ YATIRIMLARI İLE TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ
SA USTALAR
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39 (3 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20