Asli Cansin Doker
Asli Cansin Doker
professor assistant
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Inter‐country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic
KF Zimmermann, G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
The World Economy 43 (6), 1484-1498, 2020
402020
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eurasian Economic Review 10 (3), 349-360, 2020
382020
How pandemics affect tourism: International evidence
G Karabulut, MH Bilgin, E Demir, AC Doker
Annals of Tourism Research 84, 102991, 2020
262020
What are the demographic determinants of savings? An analysis on transition economies (1993-2013)
AC Doker, A Turkmen, OS Emsen
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
252016
The relationship between commodity prices and world trade uncertainty
G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
Economic Analysis and Policy 66, 276-281, 2020
112020
Türkiye turizm talebi: bir çekim modeli uygulaması
S Yavuz, B Kabadayı, N Savaş, AC Doker
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
72014
Democracy and COVID-19 outcomes
G Karabulut, KF Zimmermann, MH Bilgin, AC Doker
Economics letters 203, 109840, 2021
52021
Lewis’ in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?
M Nişancı, S Sarı, AC Doker, AA Çelik, ÖS Emsen
International Conference on Economics Finance and Banking, İstanbul-Türkiye …, 2017
22017
Geçiş Ekonomilerinden Petrol Gelirlerine Bağımlılığı Yüksek Olduğu Dört Ülkede Petrol Fiyatları-İhracat-İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri
M Nişancı, ZÇ Yurttançıkmaz, AC Doker, ÖS Emsen
International Conference on Economics Finance and Banking, 752-759, 2016
22016
Analysis of capital flight in developing countries: A study on Turkey between 1980 and 2010
A Özer
International Conference on Eurasian Economies, 2013
22013
AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi
S Soyyiğit, Ş Keleş, AC DOKER
The International New Issues in Social Sciences 5 (5), 205-230, 2017
2017
Comparative Analysis of Birth Rate and Life Expectancy in Macedonia, Turkey and the European Union
T Miceski, N Stojovska
2014
THE DIGITAL TRANSFORMATION OF PAYMENT SYSTEMS: THE POTENTIAL FOR MOBILE MONEY TO ACHIEVE TURKEY’S 2023 GOAL AS CASHLESS SOCIETY
M NİŞANCI, GW MUSCHERT, AC DOKER
IN MEDIA & SOCIETY, 163, 0
WILL SYRIAN CASE END WITH CONFLICT? A GAME THEORETICAL APPROACH
EM DOGAN
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
AF AYDEMİR, A Hayati, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ÖS EMSEN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 214-225, 0
Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları, İhracat, İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri The Relationships among Oil Prices, Export …
M Nişancı, ZÇ Yurttançıkmaz, ÖS Emsen
Beta Convergence Analysis on Transition Economies: 1991-2011
ŞM Ersungur
Lewis’ in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi? A Glance of China with Lewis' Two Sector Growth Modelling: Has Been Reached to …
M Nişancı, S Sarı, AA Çelik, ÖS Emsen
Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri
S Yapraklı, MS Temurlenk
Emek Verimliliğinin Belirleyen Demografik Unsurlar: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler (1960-2010) The Determinants of Labor Productivity: Analyses on Chosen Countries (1960-2010)
M Nişancı, ÖS Emsen
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20