Follow
Asli Cansin Doker
Asli Cansin Doker
professor assistant
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
How pandemics affect tourism: International evidence
G Karabulut, MH Bilgin, E Demir, AC Doker
Annals of tourism research 84, 102991, 2020
2082020
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eurasian Economic Review 10, 349-360, 2020
2022020
Inter‐country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic
KF Zimmermann, G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
The World Economy 43 (6), 1484-1498, 2020
1342020
Democracy and COVID-19 outcomes
G Karabulut, KF Zimmermann, MH Bilgin, AC Doker
Economics letters 203, 109840, 2021
982021
What are the demographic determinants of savings? An analysis on transition economies (1993-2013)
AC Doker, A Turkmen, OS Emsen
Procedia Economics and Finance 39, 275-283, 2016
372016
The relationship between commodity prices and world trade uncertainty
G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
Economic Analysis and Policy 66, 276-281, 2020
342020
Türki̇ye Turi̇zm Talebi̇: Bi̇r Çeki̇m Modeli̇ Uygulamasi
S Yavuz, B KABADAYI, N Savaş, AC Doker
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 133-141, 2014
162014
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic. Eurasian Economic Review, 10 (3), 349–360
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
122020
Analysis of capital flight in developing countries: A study on Turkey between 1980 and 2010
A Özer
International Conference on Eurasian Economies, 2013
72013
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic. Eurasian Econ Rev 10: 349–360
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
62020
Lewis’ in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?
M Nişancı, S Sarı, AC Doker, AA Çelik, ÖS Emsen
International Conference on Economics Finance and Banking, İstanbul-Türkiye …, 2017
62017
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic. Eurasian Economic Review, 10, 349–360
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
52020
Geçiş Ekonomilerinden Petrol Gelirlerine Bağımlılığı Yüksek Olduğu Dört Ülkede Petrol Fiyatları-İhracat-İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri
M Nişancı, ZÇ Yurttançıkmaz, AC Doker, ÖS Emsen
International Conference on Economics Finance and Banking, 752-759, 2016
42016
Economic Policy Uncertainty and Tourism in Croatia: A Wavelet Analysis
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eastern European Economics 60 (6), 498-510, 2022
22022
Hizmet ticaretinin geçiş ekonomileri üzerindeki etkileri
S Yapraklı, MS Temurlenk
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 438, 2014
22014
THE DIGITAL TRANSFORMATION OF PAYMENT SYSTEMS: THE POTENTIAL FOR MOBILE MONEY TO ACHIEVE TURKEY’S 2023 GOAL AS CASHLESS SOCIETY
M NİŞANCI, GW MUSCHERT, AC DOKER
IN MEDIA & SOCIETY, 163, 0
1
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
AF AYDEMİR, A Hayati, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ÖS EMSEN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 214-225, 2018
2018
Understanding Capital Flight Causality: a Comparative analysis between Turkey and indonesia (1980-2016)
AC Doker
SYNERGY ON THE VUCA WORLD: MAINTAINING THE RESILIENCE AND THE MOMENTUM OF …, 2017
2017
AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi
S Soyyiğit, Ş Keleş
2017
Beta Convergence Analysis on Transition Economies: 1991-2011
ŞM Ersungur
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 68, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20