H. Nilay Gemlik
H. Nilay Gemlik
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurum imajı analizi ve bir belediye üzerindeki uygulamanın değerlendirilmesi
N Gemlik, Ü Sığrı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007
932007
The relationship between burnout and organizational commitment among health sector staff in Turkey
N Gemlik, FA Sisman, U Sigri
Journal of Global Strategic Management 8 (7), 56, 2010
712010
Sağlık yönetimi öğrencilerinin girişimcilik özellikleri üzerine bir araştırma
N GEMLİK, R KIRAÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2013
192013
Geert Hofstede'in Örgüt Kültürü Modeline Göre Sağlık Meslek Gruplarının İncelenmesi ve Kamu Özel Hastanelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
N Gemlik, R özgür ÇATAR, Y Manioğlu
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
152015
Sosyal karşılaştırma ve öğrenilmiş güçlülük ilişkisinin yönetsel etkileri hastane yöneticileri ve çalışanları üzerine bir çalışma
HN GEMLİK, Ü SIĞRI, H Sur
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2007
142007
Çalışanların kişilik özellikleri ile müzakerecilik yetenekleri arasındaki ilişkinin analizi: Sigortacılık ve lojistik sektörlerinde bir araştırma
Ü Sığrı, FA Şişman, HN Gemlik
International Journal of Economic and Administrative Studies 3 (5), 101-122, 2010
102010
Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini algılama düzeylerine İlişkin Bir İnceleme
N Gemlik, H Sur
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (2), 2004
92004
A comparative analysis of internal-external locus of control among hospital personnel in Turkey and its managerial implications on health sector
Ü Sivri, N Gemlik, H Sur
Humanity and Social Sciences Journal 2 (1), 51-62, 2007
72007
Sağlık meslek gruplarının örgütsel sinizm düzeylerini ölçmeye yönelik bir araştırma: Kamu hastanesi ile özel hastane karşılaştırması
ZK Üreten, HN GEMLİK
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (4), 481-502, 2016
62016
The assessment of viewpoint to core competence understanding of successful companies in developing countries (The case study of Turkey)
FA Şişman, N Gemlik, U Yozgat
International Journal of Business and Social Science 3 (6), 25-31, 2012
52012
Sağlık Yönetimi
N Gemlik, FA Şişman
Sağlık Kurumlarında Yönetim, 90-120, 2011
52011
Çalışanların kişilik özellikleri ile müzakerecilik yetenekleri arasındaki ilişkinin analizi: Sigortacılık ve lojistik sektörlerinde bir araştırma
Ü SIĞRI, F ŞİŞMAN AYANOĞLU, HN Gemlik
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-121, 2010
52010
Y kuşağı orta düzey hastane yöneticilerinin üst yöneticilerinden beklentileri üzerine nitel bir araştırma
N Gemlik, P İlter, G Bektaş
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 5 (2), 154-160, 2018
32018
Yaşlı Hastaların Yaşlı Dostu Hastanelerden Beklentileri Üzerine İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Nitel Bir Araştırma
H Gemlik, E Saruhan, A Arslanoğlu
22019
Hastane Yönetiminde 4 Boyut
EN Gemlik
22018
Hastanelerde çalışan personelin insan kaynakları yönetimi algısı üzerine nitel bir araştırma
HN Gemlik, Ö Soylu, G Bektaş, S Daniç
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (4), 145-154, 2016
22016
Determination of anger expression and anger management styles and an application on operating room nurses
H Aslan, N Gemlik, G Bektaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
22016
The awareness of experience innovation and an application in private hospitals
NE Lüleci, HN Gemlik, G Bektas, Y Manioglu
Innovation 65 (10), 2015
22015
ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME YAŞAYAN BİREYLERİN STATÜLERİ İLE İŞTEN ÇIKARILMA KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİVEMEDİKAL CİHAZ ÜRETEN İŞLETMELER ÜZERİNE UYGULAMA
N GEMLİK, Ö Güngör, M TAŞDEMİR
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1), 43-62, 2011
22011
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE GÜVENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (İSTANBUL İLİNE BAĞLI BİR İLÇE BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA)
FA Şişman, HN GEMLİK
Öneri Dergisi 8 (31), 179-190, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20