Takip et
Osman Zahid Çifçi
Osman Zahid Çifçi
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Religious Belief as an Evolutionary Accident
P Bloom, OZ Çifçi (çeviren)
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (1), 163-176, 2015
147*2015
Mâverdî Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisi / Religion-State Relationship in Māverdī's Thought
OZ Çifçi
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 81-99, 2012
202012
İslam Siyaset Tarihinde Din-Devlet İlişkisi / Religion-State Relationship in Islamic Political History
OZ Çifçi, H Erdem
İstem, 117-129, 2013
172013
Batı'da Din-Devlet İlişkilerinde Ortaya Çıkan Dönemler / Emerging Periods in Religion-State Relations in the West
OZ Çifçi
İstem, 217-230, 2012
17*2012
İslam'ın Kadın Liderliğe Bakışı: Disiplinlerarası Nitel Araştırma / Islam's View of Women Leadership: An Interdisciplinary Qualitative Research
OZ ÇİFÇİ, Ş ASLAN, M Karabacak
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 71-107, 2015
92015
Maverdi’ye Göre Din-Devlet İlişkisi
OZ Çifçi
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012
92012
İslam Siyaset Düşüncesinde Yönetim / Governance in Islamic Political Thought
OZ Çifçi
İslam düşüncesinde Yönetim ve Liderlik, 2016
8*2016
Devlete İtaatin Sınırlarını Dine Göre Belirleyen Farklı Kültürlerden İki Eserin Karşılaştırması / A Comparison of Two Works from Different Cultures that Determine the Limits of …
OZ Çifçi
İNTAÇ EĞİTİM DAN. ORG. ARAŞ. LTD. ŞTİ., 2014
62014
Cumhuriyet dönemi lise felsefe müfredatlarında din algısı ve ideolojik arka plan
OZ Çifçi, Z Ovacık
Mütefekkir 2 (4), 329-341, 2015
52015
Naturalist Verilerin Teistik Sonuçları (Fıtrat Kavramı Özelinde Bir Yorum Denemesi) / Theistic Consequences of Naturalistic Data (An Attempt at Interpretation of the Concept of …
OZ Çifçi
Ekev Akademi Dergisi 63 (63), 345-356, 2015
52015
PAUL BLOOM VE EVRİMSEL BİR RASTLANTI OLARAK AHLÂK / PAUL BLOOM AND MORALITY AS AN EVOLUTIONARY ACCIDEN
OZ Çifçi
Geçmişten Geleceğe Ahlak, 121-137, 2015
4*2015
Evrimsel Bir Rastlantı Olarak Dini İnanç.
P BLOOM, OZ ÇİFÇİ (çeviren)
SCIRES-IT 5 (1), 2015
32015
Değer Çatışmasının Kökenleri: Bebekler Aynı Fikirde Olmamayı Kabul Etmez
K WYNN, OZ ÇİFÇİ (çeviren)
Mütefekkir 8 (16), 275-281, 2021
22021
İslam’ın Liderliğe ve Kadın Liderliğe Bakışı Benazır Bhutto Otobiyografisinin Doküman İncelemesi
Ş Aslan, M Karabacak, OZ Çifçi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 19 (1), 1-29, 2016
22016
Converting a ‘Word Bird’ into a ‘Spirit Bird’ in Yunus Emre: Understanding Yunus Emre's ‘There Shall Be a Word’ in the Sense of Austin’s ‘Speech-Act’ Theory …
Z Ovacık, OZ Çifçi
Beytülhikme 12 (1), 181-196, 2022
12022
Paul Bloom ve Dini İnançların Ortaya Çıkmasında Evrimsel Rastlantı Tezi / Paul Bloom and the Evolutionary Coincidence Thesis in the Emergence of Religious Beliefs
OZ ÇİFÇİ
Electronic Turkish Studies 10 (2), 2015
1*2015
Yahudilik
J Gaer, OZ Çifçi (çeviren)
Mütefekkir 1 (1), 247-266, 2014
12014
Ahlâk ve Demokrasi
E BOUTROUX, OZ Çifçi (Çeviren)
Mütefekkir 10 (19), 277-285, 2023
2023
Spandrel or Fitrah? An Essay on the Relationship between Cognitive Science of Religion and Fitrah
OZ Çifçi
2023
Modern Din Bilimleri Kavramı
OZ ÇİFÇİ
Akif 52 (2), 142-151, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20