Takip et
İbrahim Çolak
İbrahim Çolak
Diğer adlarÇolak, İ.
Asst. Prof., Trabzon University / Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul İklimi ile Öğretmenlerin Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki
İ Çolak, Y Altınkurt
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 23 (1), 33-71, 2017
167*2017
Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 20-32, 2017
792017
A meta-analysis of the relationship between teachers’ job satisfaction and burnout
YI Yorulmaz, İ Colak, Y Altınkurt
Eurasian Journal of Educational Research 17 (71), 175-192, 2017
672017
Öğretmenlerin Özerklik Davranışları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki
İ Çolak, Y Altınkurt, K Yılmaz
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 189-208, 2017
622017
The relationship between teachers’ teacher leadership roles and organizational commitment levels
I Colak, Y Altinkurt, K Yilmaz
Educational Process: International Journal 3 (1), 3, 2014
542014
Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki: Muğla ili örneği
İ Çolak
Unpublished Master’s thesis). Muğla Sıtkı Koçman University Graduate School …, 2016
44*2016
The relationship between teachers’ structural and psychological empowerment and their autonomy
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, AÇ Sağlam
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 81-96, 2018
28*2018
OECD ülkelerinin PISA 2015 başarılarının gelir dağılımı ve eğitim harcamaları açısından değerlendirilmesi
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, CE Ekinci
Turkish Journal of Education 6 (4), 169-185, 2017
22*2017
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerinin etkisinin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması
İ Çolak, B Türkkaş-Anasız, Yİ Yorulmaz, A Duman
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (1), 67-86, 2019
172019
Örgütsel güç mesafesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, Y Altınkurt, K Yılmaz
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (4), 671-686, 2018
172018
The relationship of organisational trust with organisational justice, organisational commitment, and organisational citizenship behaviours in educational organisations: A meta …
Yİ Yorulmaz, EI Püsküllüoğlu, I Colak, Y Altınkurt
Education & Science/Egitim ve Bilim 46 (208), 2021
14*2021
Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions
AC Saglam, YI Yorulmaz, BT Anasiz, I Colak, NN Dumlu
Üniversitepark Bülten 7 (2), 143, 2018
72018
The mediating role of teachers’ critical thinking dispositions in the relationship between their organisational power distance perceptions and autonomy behaviors. e
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
E-International Journal of Educational Research 13 (2), 90-107, 2022
6*2022
The relationship between school climate and teacher autonomy (Muğla sample)
İ Çolak
Unpublished Master’s Thesis, 2016
62016
The Precarization of Educational Labor: The Examination of Teachers' Job Insecurity Perceptions.
I Colak, Y Altinkurt
Educational Process: International Journal 11 (2), 60-95, 2022
52022
Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeyleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği)
YA Şengül Balkaya, Yılmaz İlker Yorulmaz, İbrahim Çolak
Eğitim Yönetimi Araştırmaları 1, 34-48, 2016
4*2016
Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile özerklikleri arasındaki ilişkide örgütsel güç mesafesi algısının aracı rolü
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Sever, Y Altınkurt
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 488-501, 2023
32023
School Projects from the Perspectives of the Project School Teachers
İ Çolak
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 376-398, 2024
12024
Science mapping of the knowledge base on teacher autonomy: a bibliometric study
İ Çolak
International Journal of Educational Management, 2024
2024
Exploring Teacher Autonomy Through Teachers’ Perspectives: A Qualitative Case Study
Yİ Yorulmaz, İ Çolak
Research on Education and Psychology 7 (Special Issue 2), 537-556, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20