Follow
ümit özcan
ümit özcan
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of trace element levels and antioxidant metabolism in cattle with Cutaneous Papillomatosis
HH Arslan, D Tarhan, S Cenesiz, FA Alkan, U Ozcan, ET Arslan, ...
Acta Scientiae Veterinariae 46, 5-5, 2018
72018
A new approach to blood parameters in dogs with hemorrhagic enteritis
HH Arslan, M Guzel, Y Meral, D Dalgin, G Gokalp, U Ozcan
Acta Scientiae Veterinariae 45, 6-6, 2017
72017
A new aspect in neonatal calf diarrhea: Presence of Escherichia coli CS31A at unexpected ratio
Ü Özcan, MG Sezener, BU Sayılkan, VE Ergüden, E Küllük, Ş Yaman
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2021
62021
Current Approach to Bovine Respiratory Disease
HH Arslan, U Ozcan
Journal of Dairy & Veterinary Sciences Review Article 5 (2), 2018
42018
Evaluation of mean gray values of a cat with chronic renal failure: case report
HH Arslan, U Ozcan, Y Durmus
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 73, 438-444, 2021
32021
Comparison of platelet counts in platelet-rich plasma (PRP) obtained by two methods from dogs
D Dalgin, Y Meral, M Cenesiz, C Esin, BU Sayilkan, U Ozcan, ZN Colak, ...
Medycyna Weterynaryjna 76 (11), 2020
12020
Türkiye’de Kronik İshalli Kedilerde Tritrichomonas foetus’ ün Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
D Pekmezci, GZ Pekmezci, Ü Özcan, D DALGIN, M Tütüncü
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 29 (2), 116-120, 2018
12018
FIRST REPORT ON THE ANTI-UROLITHIATIC ACTIVITY OF VIBURNUM OPULUS ON UROLITHIASIS/CRYSTALLURIA IN DOGS AND CATS.
U Ozcan, GS Iscan, E Kulluk, BU Sayilkan, C Esin, ZN Colak, Y Meral, ...
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 33 (4), 2023
2023
Therapeutic potential of cristobalite in the treatment of calf diarrhea
U Ozcan, MG Sezener, BU Sayilkan, E Kulluk, A Akman, H Cetiner, ...
Polish Journal of Veterinary Sciences, 437-446-437-446, 2022
2022
Canine chronic inflammatory pododermatitis complicated with resistant bacteria: clinical case series
BU SAYILKAN, E KÜLLÜK, MG SEZENER, Ü ÖZCAN, A FİNDİK, ...
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 93 (1), 59-64, 2022
2022
Evaluation of feline-specific serum sulphated glycosaminoglycan and dermatan sulphate levels in cats with non-obstructive lower urinary tract dysfunction
D Pekmezci, Ü Özcan, Y Meral, D Dalğın, G Çiftçi
Kafkas Üniversitesi, 2021
2021
Hypertrophic Cardiomyopathy in a Cat
U Ozcan, ZN Kot, HH Arslan
Res J Zool 1: 2. doi: 10.4172/RJZ 1000107, 2, 2018
2018
Acute Erosive Gastritis Due to Pine Processionary Caterpillar Setae Ingestion in a Dog (Bir Köpekte Çam Kese Böceği Setalarının Yenilmesine Bağlı Akut Eroziv Gastritis)
D Pekmezci, ZN Kot, U Ozcan
Lancet 361, 44, 2018
2018
Eğreltiotu Zehirlenmesi
M GÜZEL, Ü ÖZCAN, Ç ESİN
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular 4 (3), 86-89, 2018
2018
Sığırlarda Solunum Sisteminin Ultrasonografi Muayenesi
M GÜZEL, Ü ÖZCAN, N MAMAK, M TÜTÜNCÜ
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular 3 (2 …, 2017
2017
Sığırlarda Solunum Sistemi Hastalıklarının Sağaltımına Güncel Yaklaşımlar
M TÜTÜNCÜ, Ü ÖZCAN, D PEKMEZCİ
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular 3 (2 …, 2017
2017
Cystitis and urolithiasis patients presenting with prostate abscess in a dog.
Ü Özcan, HH Arslan, M Güzel
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 87 (1), 55-61, 2016
2016
Bir köpekte prostat apsesi ile seyreden sistitis ve ürolitiazis olgusu
Ü Özcan, HH Arslan, M Güzel
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 87 (1), 55-61, 2016
2016
Metisilin dirençli staphylococcus aureus (ATCC 29213) ve çoklu ilaç dirençli pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) ile enfekte wistar rat yanık modelinde Wishnevsky pomadı'nın …
ÜO Özcan
Ege Üniversitesi, 2004
2004
Solunum sistemi hastalık kompleksi etkenleri ile doğal enfekte buzağıların tedavisinde nebülizasyon ile verilen florfenikol'ün etkisi
Ü Özcan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20