Follow
Ergül Söylemezoğlu
Ergül Söylemezoğlu
Lecturer Dr. at Canakkale 18 March University, Department of Management&Organization / BA, MBA, PhD
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Emotional intelligence characteristics of students studying at various faculties and colleges of universities
N Yelkikalan, G Hacioglu, A Kiray, B Ezilmez, E Soylemezoglu, H Cetin, ...
European Scientific Journal 8 (8), 1857 - 7881, 2012
492012
The Constraints of Innovation in Developing Countries: Too Many Barriers to Start ups?
OT Doruk, E Soylemezoglu
412014
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ar-Ge’ye Dayalı Büyümenin Varlığının Sınanması (Testing of the Existence of R&D Based Growth in Developing Countries)
ÖT Doruk, E Söylemezoğlu
I. Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi, 2014
25*2014
Clustering approach as a regional development tool
N Yelkikalan, E Söylemezoğlu, A Kıray, R Sönmez, B Ezilmez, M Altun
8th International Strategic Management Conference, 503-513, 2012
142012
Are Clusters Efficient for the Relation between Milk Production and Value Added Per Capita in Regional Level? An Empirical Assessment
E Söylemezoğlu, ÖT Doruk
10th International Strategic Management Conference, 1277-1286, 2014
10*2014
Innovation, finance, and the economy
MH Bilgin, H Danis, E Demir, CKM Lau
Springer,, 2015
32015
Emotional Intelligence Characteristics Of Students Studying At Various Faculties And Colleges Of Universities. European Scientific Journal, 8 (8), 33-50
N Yelkikalan, G Hacioglu, A Kiray, B Ezilmez, E Soylemezoglu, H Cetin
32012
Productivity Led Growth In Oecd Countries: An Empirical Assesment
ÖT Doruk, E Soylemezoglu
18th International Conference on Macroeconomic Analysis and International …, 2014
22014
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekanın Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması (Investigation of the impacts of emotional intelligence academic achievement in university …
E Söylemezoğlu, ÖT Doruk, BY Gülseren
1st International Eurasian Educational Research Congress, EJER, İstanbul …, 2014
2*2014
Kapasite Yaklaşımı, Eğitim Ve Kalkınma İlişkisi (Capability Approach, Education and Development Relation)
ÖT Doruk, E Söylemezoğlu, BY Gulseren
1st International Eurasian Educational Research Congress-İstanbul, 2014
12014
The Effect Of Organizational Learning And Empowerment On Organizational Innovativeness And Performance: The Instance Of Hospitals With Internatıonal Accreditation
E Söylemezoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart University School of Graduate Studies Doctoral Thesis …, 2023
2023
Örgütsel Öğrenme Ve Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yenilikçilik ve Performansa Etkisi: Uluslararası Akreditasyona Sahip Hastaneler Örneği
E Söylemezoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme ABD, 2023
2023
Kalite Güvence Sistemi Ve İyi Uygulama Örnekleri
E Söylemezoğlu
Trakya Üniversiteler Birliği 1, 59-68, 2021
2021
Innovation, Finance, and the Economy: Proceedings of the 13th Eurasia Business and Economics Society Conference
E Business
Springer International Publishing, 2015
2015
Political Economy of Innovation and Start Ups in Late Industrialized Emerging Market: Turkey after 1990s
ÖT Doruk, E Soylemezoglu
13th Eurasia Business and Economics Society Conference İstanbul, 2014
2014
The Impact of Knowledge, Human Resources and Economic Climate on Innovation (Bilgi, İnsan Kaynakları Ve Ekonomik İklimin İnovasyon Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması)
E Söylemezoğlu, ÖT Doruk
1Istanbul Aydin University, International Conference On Entrepreneurship …, 2014
2014
Yeni Normal'de Üniversitelerdeki İşletme Yüksek Lisans Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma (A Qualitative Research On MBA In The New Normal)
E Söylemezoğlu
1st International Eurasian Educational Research Congress-İstanbul, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17