IHSAN DAGI
IHSAN DAGI
Professor of International Relations, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Transformation of Islamic political identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization
HD Dai
Turkish studies 6 (1), 21-37, 2005
2492005
The Justice and Development Party: identity, politics, and human rights discourse in the search for security and legitimacy
İD Dağı
The emergence of a new Turkey: Democracy and the AK Parti, 88-106, 2006
171*2006
Rethinking human rights, democracy, and the West: post‐Islamist intellectuals in Turkey
ID Dagi*
Critique: Critical Middle Eastern Studies 13 (2), 135-151, 2004
1442004
Islamist Parties and Democracy: Turkey's AKP in Power
I Dagi
Journal of Democracy 19 (3), 25-30, 2008
1322008
Democratic transition in Turkey, 1980–83: the impact of European diplomacy
ID Dagi
Middle Eastern Studies 32 (2), 124-141, 1996
1141996
Kimlik, Soylem ve Siyaset: Dogu-Bati Ayriminda Refah Partisi Gelenegi
ID Dagi
Identity, Discourse and Politics: The Refah Party Tradition on the East and …, 1999
67*1999
Human Rights, Democratization and the European Community in Turkish Politics: The Özal Years, 1983-87
I Dagi
Middle Eastern Studies 37 (1), 17-40, 2001
482001
Ortadoğu'da İslam ve siyaset
İD Dağı
Boyut Kitapları, 2002
452002
İnsan hakları, küresel siyaset ve Türkiye
İD Dağı
Boyut, 2000
452000
Turkey: Between Democracy and Militarism: Post Kemalist Perspectives
İD Dağı
Orion Kitabevi, 2008
432008
Human rights and democratization: Turkish politics in the European context
I Dagi
Southeast European and Black Sea Studies 1 (3), 51-68, 2001
422001
Post-Islamism à la Turca
I Dagi
Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam edited by Asef Bayat …, 2013
28*2013
Herkes için demokrasi ve insan hakları
İD Dağı, N Polat
Liberte Yayınları, 2004
262004
Normatif Yaklaşımlar: Adalet, Eşitlik ve İnsan Hakları
İD Dağı
Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, Atilla …, 1996
261996
İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Siyasal Boyut
İ Dağı
Türkiye ve Avrupa, İmge Yay., Ankara, 1997
251997
Islamic political identity in Turkey: rethinking the West and westernization
ID Dagi
International Policy Fellowship Program, Open Society Institute, 2002
24*2002
Batılılaşma korkusu: Avrupa Birliği, demokrasi, insan hakları
İD Dağı
Liberte, 2003
212003
Turkey in the 1990s: Foreign Policy, Human Rights and the Search for a New Identity
I Dagi
Mediterranean Quarterly 4 (4), 60-77, 1993
211993
Adalet ve Kalkınma Partisi: Güvenlik ve Meşruiyet Arayışında Kimlik, Siyaset ve İnsan Hakları Söylemi
İD Dağı
Hakan Yavuz (Edt.), AK Parti, 121-140, 2010
202010
Demokrasi ve insan hakları el kitabı
İD Dağı, N Polat
Türk Demokrasi Vakfı, 1999
20*1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20