Takip et
Fahri Alp ERDOĞAN
Fahri Alp ERDOĞAN
Milli Savunma Üniversitesi
msu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Digital Leadership: A Systematic Conceptual Literature Review
M Sağbaş, FA Erdoğan
İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 3 (1), 17-35, 2022
39*2022
The mediating role of innovative behavior on the effect of digital leadership on intrapreneurship intention and job performance
M Sagbas, O Oktaysoy, E Topcuoglu, E Kaygin, FA Erdogan
Behavioral Sciences 13 (10), 874, 2023
32023
The Impact Of Leader-Member Exchange On Psychological Safety In The Period Of Covid-19
M Sundu, M Sağbaş, FA Erdoğan
Journal of Positive School Psychology 6 (7), 2107-2118, 2022
32022
Yeni Nesil Harp Ortamında Askeri Liderlerde Olması Gereken Özelliklerin Bulanık AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi
FA Erdoğan, M Sağbaş, M Sundu
Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 8 (102), 3181-3192, 2022
22022
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi: Sistematik İçerik Analizi Yöntemi ile Alan Yazının İncelenmesi
M Sağbaş, FA Erdoğan, M Sundu
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (3), 236-257, 2022
22022
İşletme Girişimciliğinde Olması Gereken Özelliklerin Bulanık AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi
TB Gümüş, MA Akdemir, FA Erdoğan
2023
The Impact of Ecological Approaches on Financial and Operational Sustainability in the Aviation Industry
E Aksen, M Sağbaş, FA Erdoğan
7th International CEO Communication, Economics, Organization & Social …, 2023
2023
Türkiye’de Otomobil Alımına Etki Eden Kriterler Üzerine Çalışma
C Çetinkaya, FA Erdoğan
Journal Of Social Humanities And Administrative Sciences 9 (66), 3190-3204, 2023
2023
How To Select The Most Sustainable Supplier Conforming To Your Purchasing Needs: A Multi-Criteria-Decision-Making Model For Sustainable Procurement
H YURDAKUL, M SAĞBAŞ, FA ERDOĞAN
İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 4 (2), 45-62, 2023
2023
Airspace Management: AWACS & Via Sensor Integrations
TY Erkeç, FA Erdoğan
Humanities and Social Sciences Modern Analysis and Researches, 97-113, 2023
2023
Girişimciliğin Dijitalleştirilmesi
M Sağbaş, FA Erdoğan
6th International CEO Communication, Economics, Organization & Social …, 2023
2023
Chief Executive Officer(CEO) Selection with PIPRECIA-G and F-RAFSI Hybrid Method
M Sağbaş, GC Yalçın, FA Erdoğan
Manager Selection Problems With Multi Criteria Decision Making Methods, 1-19, 2023
2023
HEMŞİRELERDE AHLAKİ OLMAYAN ÖRGÜT YARARINA DAVRANIŞLAR
K KÖKSAL, M SAĞBAŞ, AU KARA, AGFALP ERDOĞAN
2023
Bulanık AHP Yöntemi ile Afet Sonrası İhtiyaçların Önceliklendirilmesi: Pazarcık ve Elbistan Depremleri Örneği
G ŞAHİN, MN UĞURAL, M SAĞBAŞ, FA ERDOĞAN
Türk Deprem Araştırma Dergisi 5 (2), 314-330, 2023
2023
Bibliometric Analysis of Sustainability in Civil Aviation
S Aygün, M Sağbaş, FA Erdoğan
Journal of Aviation 7 (3), 448-456, 2023
2023
Polikronisite kavramına yönelik sistematik alan yazın incelemesi
M SAĞBAŞ, FA Erdoğan, R BAŞARAN
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 (3), 1069-1084, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16