Takip et
Sinan ŞEKEROĞLU
Sinan ŞEKEROĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Araştırma Görevlisi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bankacılık sektöründe yükselen değer: Katılım bankacılığı
S Şekeroğlu, K Özer
Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi 4 (2), 15-25, 2017
372017
Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Etkinliklerinin VZA Yöntemiyle Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
SŞ Cemil ŞENEL
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54 (1), 565-580, 2019
24*2019
Influencer Marketing and Taxation of Influencer in Turkey
S Şekeroğlu, S Bilgin
book: New Trends in Social Sciences, 125-134, 2019
62019
Sigorta İşletmelerinde Müşteri Tatmini, Sadakati ve Güveni Arasindaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma
H Özüdoğru, S Şekeroğlu, O Fidanli
Third Sector Social Economic Review 53 (2), 416-432, 2018
62018
Pazarlamada Yeni Trend: Oyunlaştırma
HÖ Sinan ŞEKEROĞLU
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 341-348, 2018
4*2018
Dijital Dönemin Koruyucuları: Siber Risk Sigortaları. 4
S Şekeroğlu, H Özüdoğru
International Research Congress on Social Sciences, 55-64, 2019
32019
Sigorta Sektöründeki Değişim: Insurtech
S ŞEKEROĞLU, H ÖZÜDOĞRU
IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 55-64, 2019
2*2019
Understanding of Talent Management in Human Resources
S ŞEKEROĞLU, K ÖZER
SRA Academic Publishing, 2019
12019
Pazarlamanın Bilinçaltı: Karanlık Pazarlama
HÖ Sinan ŞEKEROĞLU
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 334-340, 2018
1*2018
Rising Value In Banking Sector: Participation Banking
S Şekeroğlu, K Özer
Journal of Banking and Financial Research 4 (2), 15-25, 2017
12017
Sigorta İşletmelerinde Müşteri Tatmini, Sadakati Ve Güveni Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
OF Haşim ÖZÜDOĞRU, Sinan ŞEKEROĞLU
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 53 (2), 416-432, 2018
2018
Tarımsal Ürünlerin Finansmanında Elektronik Ürün Senedi ve Lisanslı Depoculuk Sistemi
KÖ Furkan KAYHAN, Sinan ŞEKEROĞLU, Bekir ZENGİN
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 539-550, 2018
2018
Sanal Para ve Blockchain Teknolojisi
HÖ Sinan ŞEKEROĞLU
2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23-34, 2018
2018
Organizational Justice and Sub-Dimensıons
S ŞEKEROĞLU
Economic and Social Studies 1, 276-286, 2018
2018
Ürün Desenleri Temelinde Türkiye ve Afrika Ülkeleri Arasındaki Ticaret Potansiyeli
CT Sinan ŞEKEROĞLU
Afrika Ekonomi Politiği Kalkınma Potansiyel ve Politikalar 1, 148-164, 2018
2018
Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması
FK Sinan ŞEKEROĞLU
KATILIM FİNANS: Teorik ve Ampirik Çalışmalar 1, 317-336, 2018
2018
Bankacılık sektöründe örgütsel adalet algısının çalışanın iş doyumuna etkisi
S Şekeroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
S ŞEKEROĞLU, F KAYHAN
POST-MODERN PAZARLAMADA RETRO PAZARLAMASININ ROLÜ
S ŞEKEROĞLU, M BAŞ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19