Follow
Ahmet Emre FAKAZLI
Ahmet Emre FAKAZLI
Milli Eğitim Bakanlığı
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of Covid-19 Pandemic on Digital Games and eSports
AE FAKAZLI
International Journal of Sport Culture and Science 8 (4), 335-344, 2020
292020
Farklı ısınma aktivitelerinin 50 m yüzme performansı üzerine etkisi
AE Fakazlı, İE Kolayiş
Online Turkish Journal of Health Sciences 3 (3), 125-134, 2018
62018
10-12 Yaş Grubu Erkek Futbolculara Uygulanan Kor Antrenmanın Teknik Beceri Düzeylerine ve FMS Skorlarına Etkilerinin İncelenmesi
S SAVAS, KG EŞKİL, İ TÜRKMEN, SH YILMAZ, AE FAKAZLI
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 25 (4), 349-364, 2020
52020
E-Öğrenme Tutum Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
YE YARAYAN, AE FAKAZLI, L İLHAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 273-302, 2022
42022
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE UZAKTAN EĞİTİM: AKADEMİK PERSONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN
AE FAKAZLI, SH YILMAZ, EL İLHAN
Journal of Social and Humanities Sciences Research 8 (72), 1711-1720, 2021
4*2021
Gaziantep Yöresine Ait Geleneksel Çocuk Oyunları: Ambel Gog ve Zilley
T TUZCUOĞULLARI, AE FAKAZLI, SH YILMAZ, M Hazar
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 5 (4), 519-530, 2020
42020
Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeninin rol çatışması: Öğretmenlik mi? Antrenörlük mü?
AE Fakazlı, EL İlhan
Journal of Human Sciences 18 (1), 48-66, 2021
32021
Engelli Bireyler ile Çalışma Değişkeni Bakımından Spor Eğitmenlerinde Empatik Eğilim
AE FAKAZLI, L İLHAN, YE YARAYAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (2), 235-246, 2021
22021
ESPORTS AND SCHOOL SPORTS IN TURKEY: FROM THE PERSPECTIVE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
AE FAKAZLI, EL İLHAN
Journal of Social and Humanities Sciences Research, 2023
12023
THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL INTELLIGENCE AND ATTITUDE TOWARDS ENGLISH LANGUAGE: A STUDY WITH TURKISH EFL LEARNERS
K DİMİCİ, Ö FAKAZLI, AE FAKAZLI
Current Research in Education, 2022
2022
A traditional children's play:" Seeker, do not give me to the wolf"
HC Can, M Hazar, AE Fakazlı, ÖT Tuzcuoğulları
Journal of Human Sciences 19 (2), 185-189, 2022
2022
FARKLI BOYUTLARI İLE E-SPOR
A Öztürk, AE Fakazlı, EL İlhan
2020
Farkli Isinma Protokolleri̇ni̇n Yüzmede 50 Metre Performansi Üzeri̇ne Etki̇si̇
AE Fakazlı
PQDT-Global, 2018
2018
Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne hazırlanan adayların fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
A Öztürk, A Fakazlı, E İlhan
E-Öğrenme Tutum Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması E-Learning Attitude Scale: The University Students Form Validity and Reliability Study
YE YARAYAN, AE FAKAZLI, EL İLHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15