Takip et
Ayhan dağ
Ayhan dağ
Lokman Hekim Üniversitesi
lokmanhekim.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen eğitimi rehberi
TK Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, A Dağ
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2000
46*2000
Her yönüyle obezite; önleme ve tedavi yöntemleri
P Arslan, A Dağ, EG Türkmen
İstanbul, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. Birinci Baskı: Ankara, 2012
242012
Okul sosyal hizmeti
A Dağ
İstanbul: Açılım Kitap, 2017
202017
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü
A Dağ
Hatipoğlu Yayınevi, 2004
20*2004
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen rehberi
T Kutluay Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, ...
Hatipoğlu Yayınları, 142s. Ankara, 2003
182003
Toplu Beslenme Servislerinde Çalışan Personel İçin Geliştirilen Hijyen Eğitim Programının Bilgi Tutum ve Davranışlara Etkisi
A Dağ, MT Kutluay
Beslenme ve Diyet Dergisi 28 (1999/1), 47-51, 1999
181999
Nanoteknolojinin gıdalara uygulanması ve sağlık üzerine etkisi
A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 42 (2), 168-174, 2014
132014
Assessment of microbiological quality of ready-to-eat foods in institutions providing mass feeding
A Dag
PROGRESS IN NUTRITION 22 (1), 68-74, 2020
112020
Çevrenin bazı nohut çeşitlerinin teknolojik özelliklerine etkileri
H Köksal, A Atlı, A Dağ
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2 (1), 25-35, 1993
111993
Cooking quality and composition of dry beans grown in Turkey
R Ercan, A Atlı, H Köksel, A Dağ
Gida 19 (5), 313-316, 1994
101994
Toplu Beslenme Servisinde Çalışan Personel için Geliştirilen Hijyen Eğitim Programının Bilgi, Tutum ve Davranışlara Etkisi
A Dağ
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 1996
71996
Toplu beslenme sistemlerinde çalışan personel için geliştirilen hijyen eğitim programının bilgi, tutum ve davranışlara etkisi
A Dağ, KT Merdol
Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996
71996
General profile and job satisfaction of Turkish dietitians
A Dağ, B Çakır, FN Kılınç, EG Türkmen
Public health 12, 5.3, 2019
62019
Toplu beslenme yapılan kurum mönülerinde yer alan yemek tarifelerinin standartlaştırılması, besin değerlerinin hesaplanması ve maliyet analizlerinin yapılması
A Dağ
Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık …, 2004
62004
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen eğitim rehberi,(2. Baskı)
KT Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, A Dağ
Ankara: Hatipoğlu Yayın Evi, 2003
62003
Genel beslenme
TK Merdol, M Baş, G Kızıltan, F Şensoy, E Şeker, A Dağ, NA Tek
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2013
52013
Genel Beslenme. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2768; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1726
T Kutluay Merdol, M Baş, G Kızıltan, F Şensoy, E Şeker, A Dağ, ...
52013
Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Saptanması
A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 47 (2), 50-60, 2019
22019
Klinik Beslenmede İmmünobeslenme
A DAĞ
Turkiye Klinikleri Nutrition and Dietetics-Special Topics 2 (2), 101-105, 2016
22016
COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
AE Güngör, B Dağ, B Süzen, A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 50 (1), 53-62, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20