Follow
Ayhan dağ
Ayhan dağ
Lokman Hekim Üniversitesi
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen eğitimi rehberi
TK Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, A Dağ
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2000
44*2000
Her yönüyle obezite; önleme ve tedavi yöntemleri
P Arslan, A Dağ, EG Türkmen
İstanbul, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. Birinci Baskı: Ankara, 2012
232012
Toplu Beslenme Servislerinde Çalışan Personel İçin Geliştirilen Hijyen Eğitim Programının Bilgi Tutum ve Davranışlara Etkisi
A Dağ, MT Kutluay
Beslenme ve Diyet Dergisi 28 (1999/1), 47-51, 1999
201999
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü
A Dağ
Hatipoğlu Yayınevi, 2004
19*2004
Okul sosyal hizmeti
A Dağ
İstanbul: Açılım Kitap, 2017
182017
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen rehberi
T Kutluay Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, ...
Hatipoğlu Yayınları, 142s. Ankara, 2003
182003
Nanoteknolojinin gıdalara uygulanması ve sağlık üzerine etkisi
A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 42 (2), 168-174, 2014
132014
Assessment of microbiological quality of ready-to-eat foods in institutions providing mass feeding
A Dag
PROGRESS IN NUTRITION 22 (1), 68-74, 2020
112020
Çevrenin bazı nohut çeşitlerinin teknolojik özelliklerine etkileri
H Köksal, A Atlı, A Dağ
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2 (1), 25-35, 1993
111993
Cooking quality and composition of dry beans grown in Turkey
R Ercan, A Atli, H Köksel, A Dag
Gida 19 (5), 313-316, 1994
101994
General profile and job satisfaction of Turkish dietitians
A Dağ, B Çakır, FN Kılınç, EG Türkmen
Public health 12, 5.3, 2019
62019
Genel beslenme
TK Merdol, M Baş, G Kızıltan, F Şensoy, E Şeker, A Dağ, NA Tek
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2013
62013
Toplu beslenme yapılan kurumlarda çalışan personel için sanitasyon/hijyen eğitim rehberi,(2. Baskı)
KT Merdol, Y Beyhan, N Ciğerim, F Sağlam, M Tayfur, M Baş, A Dağ
Ankara: Hatipoğlu Yayın Evi, 2003
62003
Toplu beslenme sistemlerinde çalışan personel için geliştirilen hijyen eğitim programının bilgi, tutum ve davranışlara etkisi
A Dağ
Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996
61996
Genel Beslenme. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2768; Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1726
T Kutluay Merdol, M Baş, G Kızıltan, F Şensoy, E Şeker, A Dağ, ...
42013
Toplu Beslenme Yapılan Kurum Menülerinde Yer Alan Yemek Tarifelerinin StandartlaĢtırılması Besin Değerlerinin Hesaplanması ve Maliyet Analizlerinin Yapılması
A Dağ
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004
42004
Klinik Beslenmede İmmünobeslenme
A DAĞ
Turkiye Klinikleri Nutrition and Dietetics-Special Topics 2 (2), 101-105, 2016
32016
Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Saptanması
A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 47 (2), 50-60, 2019
22019
COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
AE Güngör, B Dağ, B Süzen, A Dağ
Beslenme ve Diyet Dergisi 50 (1), 53-62, 2022
12022
Selenium Content of Turkish Foods: A Twenty-Year Review.
DA Ünüsan N.
KTO Karatay University Journal of Health Sciences 2 (Sayı 1,), 20-27, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20