Pınar Girmen
Pınar Girmen
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir ili örneği)
Ş Yaşar, M Gültekin, B Türkkan, N Yıldız, P Girmen
Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu, 51-63, 2005
1652005
İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları
P Girmen
Anadolu Üniversitesi, 2007
1512007
Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri
Z ÇUBUKÇU, P GİRMEN
Bilig, 123-142, 2008
692008
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ
Z Çubukçu, P Girmen
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (16), 121-136, 2006
672006
Öğretmen adaylarının sosyal öz-yeterlik algılarının belirlenmesi
Z Çubukçu, P Girmen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 2007
542007
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER
P Girmen, H ANILAN, İ Şentürk, A Öztürk
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 235-244, 2006
462006
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER
P Girmen, H ANILAN, İ Şentürk, A Öztürk
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 235-244, 2006
462006
ESKİŞEHİR FOLKLORUNDA ÇOCUK OYUNLARI VE BU OYUNLARIN YAŞAM BECERİSİ KAZANDIRMADAKİ ROLÜ.
P Girmen
Milli Folklor 24 (95), 2012
362012
Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunların lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi. 9
P Girmen, MF Kaya, E Bayrak
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010). Elazığ, 133-138, 2010
292010
Türkçe dersinde kullanılan performans ödevlerinin etkililiği. 16
D Belet, P Girmen
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir, Türkiye, 5-7, 2007
292007
İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları
Ş Yaşar, P Girmen
Mersin üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 8 (3), 13-23, 2012
242012
Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri
P Girmen
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2001
212001
Türkçe eğitiminde atasözleri ve değer eğitimi
P Girmen
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (25), 117-142, 2013
182013
The meta-evaluation of teacher training programs for elementary education in Turkey
S Yasar, M Gultekin, N Kose, P Girmen, S Anagun
Edited by: Maxine Cooper, 498, 2005
142005
Öğretmen adaylarının ilköğretim hayat bilgisi programında yer alan becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği)
B Acat, H Anılan, P Girmen, Ş Anagün
Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
112005
Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançları ile sosyal öz-yeterlikleri arasındaki ilişki
Z Çubukçu, P Girmen
XIV. Ulusal eğitim bilimleri kongresinde sunulmuş bildiri, 2005
112005
Using the Flipped Classroom Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Stories and Games
P Girmen, MF Kaya
International Journal of Instruction 12 (1), 555-572, 2019
92019
Patterns and Forms of Violent Behaviors Encountered Among Pupils in Turkish Public Schools1
S TURAN, Z ÇUBUKÇU, P GİRMEN
Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 53-74, 2010
92010
İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları, Yayımlanmamış
P Girmen
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2007
92007
Geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değeri
H Anılan, P Girmen, A Öztürk, MT Koçkar
Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 3-5, 2004
82004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20