Ayşe Betül Oruç
Ayşe Betül Oruç
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Klasik ve modern dönem tefsir kaynaklarında kadın algısı
AB Oruç, MS Şimşek
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016
42016
Klasik ve Modern Dönem Tefsirlerinde Âdem ve Eşinin Cennetten Çıkarılması Konusu-Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
AB Oruç
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 (2), 237-256, 2015
12015
Ayetler Bağlamında Âlemin Yaratılışındaki Denge
AB Oruç
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18 (2), 527-548, 2018
2018
PEYGAMBER KISSALARI ÖZELİNDE TEFSİRLERDE MAHREMİYET.
AB Oruç
Electronic Turkish Studies 13 (25), 2018
2018
" Ear" And" Sound" Expressıons Representatıons in the Qur'an
AB Oruç
2018
“Kulak” Ve “Ses” İfadelerinin Kur’an Ayetlerindeki İzdüşümleri
AB Oruç
Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 (1), 305-328, 2018
2018
HİCÂB AYETİ BAĞLAMINDA HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARINA YÖNELİK EMRİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AB ORUÇ
Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 29-39, 0
ET-TIFLU Fİ’Ş-ŞERÎATİ’L-İSLÂMİYYE
AB ORUÇ
Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 121-122, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8