Follow
Gülden Öztürk Serter
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Affetmenin Öznel iyi Oluşları Üzerindeki Rolü (The role of forgiveness on subjective well-being of university students in their …
S Balcı Çelik, G Öztürk Serter
International Journal of Human Sciences 14 (4), 3990-4001, 2017
182017
Türkiye'de Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Konusunda Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi
T Taştepe, G Öztürk Serter, A Bütün Ayhan, Y Yurdakul, T Altıntaş, Tansen
The Journal of Academic Social Science Studies JASSS 1 (49), 501-514, 2016
18*2016
Yapılandırılmış oyun terapisine dayalı geliştirilen psiko-eğitim programının boşanmış aile çocuklarının depresyon ve uyum düzeyleri üzerine etkisi
G Öztürk Serter
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
13*2018
Üniversite Öğrenimi Gören Öğrencilerin Algıladıkları Duygusal İstismar İle Affetme ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
G ÖZTÜRK SERTER
Journal of Turkish Studies 13 (19), 1465-1484, 2018
10*2018
Pozitif Psikoloji Bağlamında Öznel İyi Oluş ve Spor İlişkisi: Ergenler Üzerine Bir Araştırma
G Öztürk Serter, E Yamaner
Sosyal Bilimler Dergisi The Journal of Social Science 4 (15), 413-420, 2017
6*2017
The effect of structured play therapy practices on adjustment and depression levels of children with divorced parents
G Öztürk Serter, S Balcı Çelik
British Journal of Guidance and Counsellıng 51 (2), 191-203, 2023
22023
Ebeveynlerin Kaygı ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri ile Ebeveynlik Davranışlarının İncelenmesi.
A Babaroğlu, GÖ Serter
Turkish Studies-Educational Sciences 18 (4), 2023
2023
Investigation of the Relationships between Parental Anxiety and Subjective Well-Being Levels and Parenting Behaviors,
A Babaroğlu, G Öztürk Serter
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 2019
2019
İnfertilite tedavisi ile çocuk sahibi olmuş anneler ile tedavisiz çocuk sahibi olmuş annelerin bağlanma davranışı ile kaygı düzeylerinin incelenmesi
N Aral, G Öztürk Serter
Uluslararası IV. Çocyk gelişimi Kongresi, 2018
2018
Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı oalrak psikolojik dayanıklılık ve duygusal zeka
BÇS Öztürk Serter G
20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2018
2018
Üniversite öğrencilerinin algılanan anne baba tutumları, erken dönem uyumsuz şema örüntüleri ile iyimserlik düzeylerinin incelenmesi
BÇS Öztürk Serter G
20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 2018
2018
The Effect of Parental Attitude on the Entrepreneurship Levels of Students Doing Vocational Training
GE ÇİFTÇİ, IGÖ SERTER
Journal of Social and Humanities Sciences Research 4 (6), 1551-1557, 2017
2017
Examination of Parents' Problems in the Process of Inclusive Education
GO Serter, S Simsek, Y Yurdakul, AB Ayhan
Educational Policy and Research, 397, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13