Takip et
Secil Ozkan
Secil Ozkan
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years
A Serdaroǧlu, A Cansu, S Özkan, S Tezcan
Developmental medicine and child neurology 48 (6), 413-416, 2006
5002006
Impact of stomatherapy on quality of life in patients with permanent colostomies or ileostomies
A Karadağ, BB Menteş, A Üner, O Irkörücü, S Ayaz, S Özkan
International Journal of Colorectal Disease 18, 234-238, 2003
2422003
Prevalence of epilepsy in Turkish children between the ages of 0 and 16 years
A Serdaroglu, S Ozkan, K Aydin, K Gücüyener, S Tezcan, S Aycan
Journal of child neurology 19 (4), 271-274, 2004
2082004
COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik
AU Dikmen, M Kına, S Özkan, MN İlhan
Journal of biotechnology and strategic health research 4, 29-36, 2020
1992020
Türkiye’de tüberkülozun kontrolü için başvuru kitabı
Ş Özkara, Z Aktaş, S Özkan, H Ecevit
TC Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı, Ankara, 2003
1562003
Self‐medication with antibiotics: questionnaire survey among primary care center attendants
MN Ilhan, E Durukan, SÖ Ilhan, FN Aksakal, S Özkan, MA Bumin
Pharmacoepidemiology and drug safety 18 (12), 1150-1157, 2009
1392009
The prevalence of domestic violence against women among a group woman: Ankara, Turkey: Domestic violence against women in Ankara
T Akar, FN Aksakal, B Demirel, E Durukan, S Özkan
Journal of family violence 25, 449-460, 2010
1282010
The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T)
ES Ercan, G Polanczyk, U Akyol Ardıc, D Yuce, G Karacetın, AE Tufan, ...
Nordic journal of psychiatry 73 (2), 132-140, 2019
1212019
Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların hasta olduklarındaki tutumları ve ilaç kullanım alışkanlıkları
S ÖZKAN, OD ÖZBAY, FN AKSAKAL, MN İLHAN, S AYCAN
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 4 (5), 223-237, 2005
1202005
Prevalence of some risk factors in children with epilepsy compared to their controls
A Cansu, A Serdaroğlu, D Yüksel, V Doğan, S Özkan, T Hırfanoğlu, ...
Seizure 16 (4), 338-344, 2007
1012007
Serum leptin, prolactin and vascular endothelial growth factor (VEGF) levels in patients with breast cancer
U Coskun, N Günel, FB Toruner, B Sancak, E Onuk, O Bayram, O Cengiz, ...
Neoplasma 50 (1), 41-46, 2003
992003
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlileri ve intörn doktorlarda şiddete maruziyet ve şiddetle ilişkili etmenler
MN İlhan, S Özkan, ZÖ Kurtcebe, FN Aksakal
Toplum Hekimliği Bülteni 28 (3), 15-23, 2009
972009
Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların sağlık hizmeti kullanma özellikleri ve bazı sosyoekonomik belirteçlerle değişimi: sağlık reformu öncesi son saptamalar
M İLHAN, H Tüzün, S Aycan, F BARAN AKSAKAL, S Özkan
Toplum Hekimliği Bülteni 25 (3), 2006
872006
The effect of the baby‐friendly hospital initiative on long‐term breast feeding
A Duyan Camurdan, S Özkan, D Yüksel, F Pasli, F Şahin, U Beyazova
International Journal of Clinical Practice 61 (8), 1251-1255, 2007
832007
Workplace physical violence, verbal violence, and mobbing experiencedby nurses at a university hospital
FNB Aksakal, EF Karaşahin, AU Dikmen, E Avci, S Özkan
Turkish journal of medical sciences 45 (6), 1360-1368, 2015
762015
Knowledge of, perception of, and attitudes toward epilepsy of schoolchildren in Ankara and the effect of an educational program
İO Bozkaya, E Arhan, A Serdaroglu, AS Soysal, S Ozkan, K Gucuyener
Epilepsy & Behavior 17 (1), 56-63, 2010
712010
Prevalence and risk factors of monosymptomatic nocturnal enuresis in Turkish children
S Özkan, E Durukan, E Iseri, S Gürocak, I Maral, MA Bumin
Indian Journal of Urology 26 (2), 200-205, 2010
692010
Bir tıp fakültesi öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığı.
MN İlhan, S Özkan, FN Aksakal, S Aslan, E Durukan, I Maral
Türkiye'de Psikiyatri, 2006
682006
Significance of serum vascular endothelial growth factor, insulin-like growth factor-I levels and nitric oxide activity in breast cancer patients
U Coşkun, N Günel, B Sancak, U Günel, E Onuk, O Bayram, E Yı́lmaz, ...
The Breast 12 (2), 104-110, 2003
652003
Characteristics of acute adult poisonings in a university hospital emergency department in central Turkey: a three-year analysis
L Avsarogullari, V Senol, O Akdur, A Akin, P Durukan, S Özkan
JPMA-Journal of the Pakistan Medical Association 62 (2), 129, 2012
632012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20