Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
konya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi
Y Yılmaz
22018
Celal Nuri’nin Aile Hukukuna Dair Görüşlerinin Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ne Yansımaları
N KOYUNCU, Y YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (3), 459-477, 2019
12019
Osmanlı'nın Son Yüzyılında Hukuk Düşüncesinin Dönüşümü ve Dönemin Başlıca Tartışma Konuları
N Koyuncu, Y YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (2), 77-109, 2018
12018
Osmanlı Son Dönemi Hukuk Düşüncesinin Aktüel Değeri Üzerine Bir Soruşturma
Y Yılmaz
Bildiriler Kitabı-I, 239, 0
Konya İli Örneğinde Çocuk Suçluluğu Üzerine Kriminolojik Bir İnceleme
Y YILMAZ, İ Keş
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (1), 23-46, 0
İslam Medeniyeti Örnekliğinde Hermenötik Bir Medeniyet Kuramına Giriş
Y YILMAZ
DOĞU-BATI MEDENİYETLERİNİN İNŞASINDA TARİH, KÜLTÜR, SANAT, 81, 0
Kitle İletişim Hukuku Bağlamında İslamofobik Yayınlar
Y YILMAZ
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2), 287-297, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7