Takip et
Mehmet Ocakçı
Mehmet Ocakçı
arel.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kentlerin geleceği: akıllı kentler
F Terzi, M Ocakçı
İTÜ Vakfı Dergisi 77, 10-13, 2017
572017
Kentsel Dokuda Mekânsal Yönelme Üzerine Bir Algı-Davranış Çalışması: Kadıköy Çarşı Bölgesi.
E Kürkçüoğlu, M OCAKÇI
Megaron 10 (3), 2015
522015
Kentsel yeşil alanların ekonomik değerlerinin ölçülmesinde kullanılabilecek yöntemlerin irdelenmesi
E ALKAY, M OCAKÇI
İTÜDERGİSİ/a 2 (1), 2011
522011
Şehir Kimliği ve Çevre İlişkileri, Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım. 17
M Ocakçı
Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu 163, 170, 1995
441995
Kentsel kimlik
M Ocakçı, YA Türk
Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (derleyen: Melih Ersoy), Ninova …, 2012
392012
Kimlik Elemanlarının Şehirsel Tasarıma Yönlendirici Etkisi
M Ocakçı
Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, Kentsel Tasarıma Ekolojik …, 1994
351994
İstanbul Metropoliten Kent Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kent İmgesi
H Suher, M Ocakçı, H Karabay
Habitata Doğru İstanbul, 17-19, 2020
322020
Elements of Urban Identity: The Case of the Beykoz District of Istanbul
M Ocakçi
University of California at Berkeley, Institute of Urban and Regional …, 1995
241995
Urban pattern dichotomy in Tirana: Socio-spatial impact of liberalism
I Nase, M Ocakçi
European Planning Studies 18 (11), 1837-1861, 2010
192010
Kent siluetlerine ilişkin tasarım niteliklerinin, entropi yaklaşımı ile değerlendirilmesi
SH Bostanci, M Ocakçi
İTÜDERGİSİ/a 8 (2), 2009
182009
Innovative approach to aesthetic evaluation based on entropy
SH Bostanci, M Ocakci
European Planning Studies 19 (4), 705-723, 2011
172011
Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı
SH Bostancı, M Ocakçı, S Şeker
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006
172006
An indicator of sustainable development: Urban identity
H Suher, M Ocakçı, HK Ayataç, Ö Ertekin
A| Z ITU Journal of the Faculty of Architecture 1 (2), 26-42, 2004
152004
Kentsel Tasarım Kriterlerinin Mekânın Algısal Atmosferine Etkisi
B Özdemir, M Ocakçı
TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Ağustos, 2017
102017
Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi
A Ünlü, M Ocakçı, E Edgü, Y Alkışer, G Ülken, S Apak, Z Tonbul, F Cimşit, ...
TC İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı …, 2004
102004
Metropolitenleşme sürecinde imalat sanayii ve metropoliten şehir ilişkileri
M Ocakçi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
101989
Commuting pattern of industrial laborers in the Istanbul metropolitan area
M Ocakci
Cities 17 (1), 55-61, 2000
82000
Yaya Mekanları
M Ocakçı
İTÜ, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notu, İstanbul, 113s, 2010
72010
Bulanık mantık yönteminin kentsel alan çalışmalarında kullanımı
PÖ Küçükyağcı, M Ocakçı
Kent Akademisi 12 (2), 299-308, 2019
62019
A Survey about the Effects of the Commissioned Street Art on Physical and Social Spaces
G Kızılkan, M Ocakçı
İdealkent 11 (30), 938-962, 2020
52020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20