Hatice Merve ALPTEKİN
Hatice Merve ALPTEKİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Deep breathing exercise education receiving and performing status of patients undergoing abdominal surgery
S Ünver, G Kıvanç, HM Alptekin
International journal of health sciences 12 (4), 35, 2018
72018
Perioperative Precautions for Novel Coronavirus Outbreak
M Dağcı, HM Alptekin
Bezmialem Science 8 ((Supplement 2)), 58-62, 2020
2020
İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı
HM ALPTEKİN, EŞ ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2), 209-215, 2020
2020
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ
ZZ Özaslan, SU Yalçın, HM Alptekin, EŞ Şahin, B Erdoğan, RA Er
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (3), 170-178, 2019
2019
Organ kaybı deneyimleyen cerrahi hastalırın öfke ve öz bakım gücü düzeylerinin değerlendirilmesi
HM Alptekin
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Hemşire Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri: Nitel Bir Çalışma
SU Yalçın, Z Özaslan, EŞİ Şahin, B Erdoğan, HM Alptekin, RA Er
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 55-63, 2019
2019
Patient Safety from a Different Perspective: An Evaluation of the Type of Foods and Drinks Visitors Bring for Postoperative Patients
S Ünver, Z Kızılcık Özkan, H Merve Alptekin, S Yıldızeli Topçu
Journal of Patient Safety & Quality Improvement 4 (2), 346-350, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7