M. Şefik İmamoğlu
M. Şefik İmamoğlu
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determination of mineral phosphate species in sedimentary phosphate rock in Mardin, SE Anatolia, Turkey by sequential extraction
I Aydin, S Imamoglu, F Aydin, A Saydut, C Hamamci
Microchemical Journal 91 (1), 63-69, 2009
472009
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ve YAKIN YÖRESİNİN DEPREMSELLİĞİ
MŞ İmamoğlu, E ÇETİN
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 93-103, 2007
192007
Gölbaşı (Adıyaman)-Pazarcık-Narlı (K. Maraş) Arasındaki Sahada Doğu Anadolu Fayı’nın Neotektonik İncelemesi
MŞ İmamoğlu
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim …, 1993
181993
Geochemical, mineralogical and isotopic signatures of the Semikan, West Kasrık “Turkish” phosphorites from the Derik–Mazıdağı–Mardin area, SE Anatolia
MS Imamoglu, Y Nathan, H Coban, D Soudry, C Glenn
International Journal of Earth Sciences 98 (7), 1679, 2009
152009
High-risk mesothelioma relation to meteorological and geological condition and distance from naturally occurring asbestos
A Abakay, AC Tanrikulu, M Ayhan, MS Imamoglu, M Taylan, MA Kaplan, ...
Environmental health and preventive medicine 21 (2), 82-90, 2016
122016
Doğu Anadolu fay zonu Gölbaşı kesimi neotektonik özellikleri ve Gölbaşı-Saray fay kaması havzası
MŞ İmamoğlu, E Gökten
Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni 11, 176-184, 1996
101996
Depositional environments and sequence stratigraphy of glauconites of Western Black Sea region
B VAROL, AM ÖZGÜNER, E KOŞUN, Ş IMAMOĞLU, M DANİŞ, ...
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 122 (122), 1-21, 2000
52000
Batı Karadeniz Bölgesi Glokonilerinin Depolanma Ortamları ve Sekans Stratigrafisi
B Varol, AMÖE Koşun, Ş İmamoğlu, M Daniş, T Karakullukçu
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 122 (122), 2000
32000
Diyarbakır Lice’de Aktif Faylanma.
MŞ İmamoğlu
ATAG Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10.Toplantısı Bildiri Özleri Kitabı,2 …, 2006
22006
Evaluation of 12 November 2017 Mw 7.3–30 km south of Halabja Iraq-Iran Border Earthquake and its Effects on Darbandikhan Dam from A Geological Perspective
MŞ İMAMOĞLU, İ BEDİRHANOĞLU, Ç MOLLAMAHMUTOĞLU
5th International Symposium on Dam Safety and Exhibition, 27-31, 2018
12018
Diyarbakır il merkezi ve çevresinin depremselliği ve zemin özellikleri
MŞ İmamoğlu
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2019
2019
Erratum to: High-risk mesothelioma relation to meteorological and geological condition and distance from naturally occurring asbestos
A Abakay, AC Tanrikulu, MS Imamoglu, M Ayhan, M Taylan, MA Kaplan, ...
Environmental health and preventive medicine 21 (2), 91-91, 2016
2016
Bölge Jeolojisine bağlı gelişen maden yatakları.
MŞ İmamoğlu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Maden Potansiyeli ve Sektörel …, 2012
2012
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Jeotermal Saha Aramalarında Tektonik Yapı ve Stratigrafik Konumun etkisi.
MŞ İmamoğlu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Jeotermal Alanları Sempozyumu. 17-18 Kasım …, 2011
2011
8 Mart 2010 Kovancılar (Elazığ) Depremi (ML=5.9) Mikro-Deprem Gözlemleri,
Onur Tan, M. Cengiz Tapırdamaz, Zümer Pabuçcu, Ahmet Yörük, Cem Açıkgöz ...
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan, 2010, Ankara, Bildiriler Kitabı, s 63., 2010
2010
Fosfat Cevherinde Fosfor Türlendirmesi, .
C Aydın, I., İmamoğlu, Ş., Saydut, A., Aydın, F., Hamamci
IV.Ulusal Analitik Kimya Kongresi,Fırat Üniversitesi, Elazığ, 25-27 Haziran …, 2008
2008
Elazığ çevresinin sismik etkinliği: Gözeli (09.02.2007; Ml:5,3) ve Kayapınar (21.02.2007; Ml: 5,9) Depremleri
MŞ İnceöz, M.,Aksoy,E. ve İmamoğlu
Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2007, , s.27-29, 2007
2007
Son Bingöl depremlerinde meydana gelen yapı hasarlarının değerlendirilmesi
MŞ Karaşin, A.H. ve İmamoğlu
Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2007, s.34-35, 2007
2007
Bingöl yöresinin depremselliği, genel zemin yapısı ve zemin kaynaklı hasarlar
AH İmamoğlu, M.Ş. ve Karaşin
Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2007,, s.36-39, 2007
2007
Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from Anatolia-Arabian Post collisional Settings
ŞC H Çoban, M Kumral, O Karslı, Ş İmamoglu
Asia Oceania Geosciences Society 4. Annual Meeting, 2007
2007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20