Follow
Pervin Ünlü Yavaş
Pervin Ünlü Yavaş
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması
M TAŞAR, Ş İNĞEÇ, P ÜNLÜ YAVAŞ
512002
Öğretmen adaylarının momentum ve impuls kavramlarına ilişkin bilgi yapılarının kavram haritaları yöntemi ile araştırılması
P Ünlü, ŞK İngeç, MF Taşar
Eğitim ve Bilim 31 (139), 2006
262006
Molecular-dynamics simulations of nickel clusters
Ş Erkoç, B Güneş, P Güneş
International Journal of Modern Physics C 11 (05), 1013-1024, 2000
262000
TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri
HŞ Kızılcık, S Çağan, P Ünlü Yavaş
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 287-310, 2018
162018
Ortaöğretim Kurumlarinda Öğrenim Gören Görme Engelli Öğrencilerin Fizik Dersi Hakkindaki Düşünceleri
P Ünlü, D Pehlivan, H Tarhan
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
162010
An application of the three stage-Purdue model in physics education in turkey
P Unlu
Journal of Applied Sciences 8 (22), 4137-4144, 2008
132008
Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics.
P Ünlü Yavas, HS Kizilcik
European Journal of Physics Education 7 (1), 13-24, 2016
122016
Üstün yetenekli öğrencilerin fizik yeteneklerinin gelişiminin ölçülmesi
P ÜNLÜ YAVAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009 (36), 294-305, 2009
122009
Pre-service physics teachers' ideas on size, visibility and structure of the atom
P Ünlü
European journal of physics 31 (4), 881, 2010
112010
Using concept maps as a method of assessment in work-energy subject
D Erduran-Avci, P Unlu, R Yagbasan
Journal of Applied Sciences 9 (3), 427-437, 2009
112009
Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics
H Kızılcık, P Ünlü Yavaş
Journal of Education and Training Studies 5 (1), 2017
102017
Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihine Dayanarak Bilimsel Argüman Oluşturma ve Akıl Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin …
F Köseoğlu, H Tümay, Y Altun, P Ünlü
ANKARA: TÜBİTAK (108K086), 2011
102011
Identification of misconception about uniform circular motion by the use of concept cartoons
ŞK İngeç, İ Yıldız, P Ünlü
VII. National Science and Mathematics Education Conference, 6-8, 2006
102006
Development of an attitude scale towards high school physics lessons
P ÜNLÜ YAVAŞ, S ÇAĞAN
Journal of Education and Training Studies 5 (1), 2017
92017
Examining knowledge levels of high school students related to conductors at electrostatic equilibrium and electric field lines using the drawing method
T Taşkın, PÜ Yavaş
Research in Science Education 51, 577-597, 2021
82021
Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram yanılgılarının araştırılması
Ü Pervin, GÖK Başak
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (3), 141-150, 2007
82007
Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama I Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi
PÜ Güneş, ŞKİMF TAŞAR
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2002
72002
Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması
HŞ KIZILCIK, PÜ YAVAŞ
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2), 399-426, 2017
5*2017
Teacher candidates’ xx understanding of momentum and impulse
M TAŞAR, P ÜNLÜ YAVAŞ, Ş İNĞEÇ
52006
Investigation of Teacher Candidates Knowledge Structures About Momentum and Impuls by Means of Concept Maps
P Unlu, SK Ingeç, MF Tasar
Education and Science 31 (139), 70-79, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20