Takip et
Константин Безгин (Konstantin Bezghin)
Константин Безгин (Konstantin Bezghin)
Vasyl’ Stus Donetsk National University (Донецкий национальный университет им. В. Стуса)
donnu.edu.ua üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві
КС Безгін, ЛГ Шемаева, КГ Наумік, ВВ Ушкальов
92*2009
Порівняльний аналіз процесного та функціонального піідходів до управління підприємством
КС Безгін, ІВ Гришина
502009
Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация
КС Безгин
Харьков: «НТМТ», 2015
35*2015
Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування: наукове видання
МВ Афанасьєв, ЛГ Шемаєва, КС Безгін
Х.: ХНЕУ, 2006
202006
Evaluation of Donbas universities’ economic potential: problems of personnel training and unemployment
S Terepyshchyi, D Svyrydenko, K Zakharenko, K Bezgin, O Kulga
192019
Анализ основных методов управления качеством бизнес-процессов на предприятии
КС Безгин, ИВ Гришина
Вісник Хмельницького національного університету 1 (3), 89-98, 2009
172009
Управління процесом створення цінності на підприємстві: людський фактор
КС Безгін, ІВ Гришина, ВВ Ушкальов
132011
Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності
КС Безгін, ВВ Ушкальов
10*2019
Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту
КС Безгін
Економіка України, 59-71, 2017
102017
Врахування чинників опору інноваційному розвитку процесів створення цінності на підприємстві
КС Безгін
Экономический вестник Донбасса, 185-187, 2011
92011
Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 04
КС Безгін
Маріуполь, 2009
9*2009
Управління інноваційними процесами створення цінності на підприємстві: паліатив: монографія
КС Безгін
Донецьк: Вид-во «Ноулідж».–2012.–187 с, 2012
72012
Методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві
КС Безгін
Вісник Донецького національного університету, 208-212, 2010
72010
Методологические основы функционирования инновационно-активных сред совместного создания ценности
КС Безгин
6*2017
Принципи управління інноваційно-активним персоналом в новій економіці
КС Безгін
52020
Система категорій і понять, пов'язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємства
КС Безгін, ІВ Гришина, ВВ Ушкальов
52011
Інтегральна оцінка рівня якості бізнес-процесів на підприємствах машинобудівної галузі
КС Безгін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
52008
Coevolution of education and business: Adaptive interaction
K Bezgin, A Zahariev, L Shaulska, O Doronina, N Tsiklashvili, ...
International Journal of Global Environmental Issues 21 (2-4), 259-275, 2022
42022
Reflective aspects of enterprise personnel development management
KS Bezghin, VV Ushkalyov, O Doronina, OA Moroz, A Kulga
32021
Эволюция управленческих взаимодействий
КС Безгин
Рефлексивные процессы и управление, 2017
2*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20