Follow
Sevim BUZLU
Sevim BUZLU
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Verified email at iuc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Problemli internet kullanimini belirlemede yardimci bir araç:“İnternette bilişsel durum ölçeği” nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği
NK Özcan, S Buzlu
Journal of Dependence 6, 19-26, 2005
260*2005
Internet use and its relation with the psychosocial situation for a sample of university students
NK Özcan, S Buzlu
CyberPsychology & Behavior 10 (6), 767-772, 2007
1782007
The effects of spirituality in breast cancer patients and spiritual care
NB Daştan, S Buzlu
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 3 (1), 73-8, 2010
132*2010
A study of pychiatric nurses' beliefs and attitudes about work safety and assaults in Turkey
H Bilgin, S Buzlu
Issues in mental health nursing 27 (1), 75-90, 2006
942006
A systematic review of the discrimination against sexual and gender minority in health care settings
CHB Ayhan, H Bilgin, OT Uluman, O Sukut, S Yilmaz, S Buzlu
International Journal of Health Services 50 (1), 44-61, 2020
882020
Psychoeducation intervention to improve adjustment to cancer among Turkish stage I-II breast cancer patients: a randomized controlled trial
NB Dastan, S Buzlu
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 13 (10), 5313-5318, 2012
662012
Depression and anxiety levels in early stage Turkish breast cancer patients and related factors
NB Dastan, S Buzlu
Asian Pac J Cancer Prev 12 (1), 137-41, 2011
472011
The effect of family-to-family support programs provided for families of schizophrenic patients on information about illness, family burden and self-efficacy
A Yildirim, S Buzlu, R Hacihasanoglu Asilar, TH Camcioglu, S Erdiman, ...
Turkish journal of psychiatry 25 (1), 31-7, 2014
46*2014
Ruhsal bozukluğu olan bireye sahip ailelerin hastalığa karşı tutumları
D Özbaş, L Küçük, S Buzlu
Düşünen Adam 21 (1-4), 14-23, 2008
362008
Effectiveness of individual psychoeducation on recurrence in bipolar disorder; a controlled study
F Gumus, S Buzlu, S Cakir
Archives of psychiatric nursing 29 (3), 174-179, 2015
322015
Geçmişten günümüze psikiyatri hemşireliği
D Özbaş, S Buzlu
Florence Nightingale Journal of Nursing 19 (3), 187-193, 2011
312011
Effects of aggression replacement training on problem solving, anger and aggressive behaviour among adolescents with criminal attempts in Turkey: A quasi-experimental study
F Kaya, S Buzlu
Archives of psychiatric nursing 30 (6), 729-735, 2016
292016
Hemşirelerde girişkenlik hakları ve beden dili
S Buzlu
Hemşirelik Bülteni 11 (43-44), 337-342, 1999
261999
Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables, characteristics …
G Üstün, L Küçük, S Buzlu
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 9 (2), 2018
24*2018
Terminal donemdeki kanser hastalarina bakim veren hemsirelerin karsilastiklari guclukler ve basa cikma yollari
NG Onan, S Buzlu
Nursing Forum, 104-109, 2007
21*2007
Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Öz Yeterlik Sosyal Destek Ve Etkili Baş Etme İle İlişkisinde Algılanan Stresin Aracı Rolü
G Şahin, S Buzlu
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (2), 122-135, 2017
192017
Diyabetin Psikososyal Yönü
S Buzlu
Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler 17, 195-203, 2002
192002
Hemşirelik öğrencilerinde bir davranış biçimi olarak atılganlık düzeyi
L Küçük, S Buzlu, G Can
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 16 (62), 90-96, 2008
182008
İstanbul'da bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
S Buzlu, N Bostancı Daştan
STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15 (8), 134-138, 2006
172006
Side effects of medications and adherence to medication in patients using antipsychotics
S Yılmaz, S Buzlu
FN Hem. Derg 20, 93-103, 2012
14*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20