Cihan Seçilmiş
Cihan Seçilmiş
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TERMAL TURİZM DESTİNASYONLARINDAN DUYULAN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ:" SAKARIILICA ÖRNEĞİ"
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 231-250, 2012
412012
Algılanan destinasyon imajının tavsiye davranışı üzerine etkisi: Safranbolu’da bir araştırma
B SEVİM, C SEÇİLMİŞ, O GÖRKEM
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (20), 115-129, 2013
322013
Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 61 (5), 157-172, 2012
312012
İstanbul’u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılamaları üzerine bir araştırma
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 65-84, 2009
292009
KRİZ DÖNEMLERİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AGC SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2010
262010
The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Perception on Tourism Students’ Intention to Work in Sector
OC Yılmazdogan, C Secilmis, D Cicek
Procedia Economics and Finance 23, 1340–1346, 2015
252015
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolcularının Kişisel Değişkenler Açısından Memnuniyet Algılamalarının Değerlendirilmesi.
Y Sari, A Kiliçlar, C Seçılmış
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 22 (2), 2011
21*2011
Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersi öğretim programına (2004) ilişkin yaklaşımları
F Ersoy, E Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2008
212008
Ziyaretçilerin gözüyle Eskişehir turizminin gelişmesini etkileyen sorunlar
C SEÇİLMİŞ
İşletme Araştırmaları Dergisi 3 (3), 37-57, 2011
182011
Modüler öğretim sisteminin getirdiği uygulamaların değerlendirilmesi: Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir alan araştırması
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (2), 3-18, 2009
122009
Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 2009
12*2009
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
92010
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
92010
Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi
C Seçilmiş, EN Köz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3 (3), 69-78, 2015
82015
2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, C SEÇİLMİŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 191-204, 2010
82010
Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama"
C Seçilmiş, İ Kılıç
Turizm Akademik Dergisi 4 (1), 65-79., 2017
72017
Eskişehir'de Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Ağır Metal ve Besin Elementlerinin Belirlenmesi
HS CANBAY, FZ SALTAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 (1), 83-90, 2015
72015
Yolcuların ulaşım aracı olarak yüksek hızlı treni tercih nedenleri üzerine bir araştırma
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2010
72010
TÜRKİYE'DE İLLERİN TURİZM GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
C SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 117-132, 2010
62010
Türk dünyasindan gelen ögrencilerin yasadiklari sorunlarin akademik basarilarina etkisi: Turizm ögrencileri örnegi
A Kiliçlar, Y Sari, C Seçilmis
Bilig 61, 157, 2012
52012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20