Cihan Seçilmiş
Cihan Seçilmiş
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 61 (5), 157-172, 2012
282012
İstanbul’u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılamaları üzerine bir araştırma
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 65-84, 2009
242009
TERMAL TURİZM DESTİNASYONLARINDAN DUYULAN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ:" SAKARIILICA ÖRNEĞİ"
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 231-250, 2012
222012
KRİZ DÖNEMLERİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AGC SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2010
222010
The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Perception on Tourism Students’ Intention to Work in Sector
OC Yılmazdogan, C Secilmis, D Cicek
Procedia Economics and Finance 23, 1340–1346, 2015
192015
Algılanan destinasyon imajının tavsiye davranışı üzerine etkisi: Safranbolu’da bir araştırma
B SEVİM, C SEÇİLMİŞ, O GÖRKEM
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (20), 115-129, 2013
172013
Ziyaretçilerin gözüyle Eskişehir turizminin gelişmesini etkileyen sorunlar
C SEÇİLMİŞ
İşletme Araştırmaları Dergisi, 37-57, 2011
142011
Yüksek hızlı tren (YHT) yolcularının kişisel değişkenler açısından memnuniyet algılamalarının değerlendirilmesi
S Yaşar, A Kiliçlar, C SEÇİLMİŞ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 22 (2), 127-138, 2011
92011
Yolcuların ulaşım aracı olarak yüksek hızlı treni tercih nedenleri üzerine bir araştırma
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2010
82010
2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, C SEÇİLMİŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 191-204, 2010
82010
Modüler öğretim sisteminin getirdiği uygulamaların değerlendirilmesi: Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir alan araştırması
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (2), 3-18, 2009
82009
Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 2009
82009
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
72010
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
72010
Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama"
C Seçilmiş, İ Kılıç
Turizm Akademik Dergisi 4 (1), 65-79., 2017
52017
Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi
C Seçilmiş, EN Köz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3 (3), 69-78, 2015
52015
Türk dünyasindan gelen ögrencilerin yasadiklari sorunlarin akademik basarilarina etkisi: Turizm ögrencileri örnegi
A Kiliçlar, Y Sari, C Seçilmis
Bilig 61, 157, 2012
52012
TÜRKİYE'DE İLLERİN TURİZM GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
C SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 117-132, 2010
52010
The effects of the problems faced by students from the Turkish world on their academic success: The case of tourism students
A Kiliclar, Y Sari, C Secilmis
Bilig, 157-172, 2012
42012
The Problems That Affect the Development of Eskişehir’s Tourism from the Visitors’ Perspective
C SEÇİLMİŞ
Journal of Bussiness Research, 37-57, 2011
42011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20