Cihan Seçilmiş
Cihan Seçilmiş
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 61 (5), 157-172, 2012
302012
TERMAL TURİZM DESTİNASYONLARINDAN DUYULAN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ:" SAKARIILICA ÖRNEĞİ"
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 231-250, 2012
282012
KRİZ DÖNEMLERİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AGC SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2010
252010
İstanbul’u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılamaları üzerine bir araştırma
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (1), 65-84, 2009
252009
Algılanan destinasyon imajının tavsiye davranışı üzerine etkisi: Safranbolu’da bir araştırma
B SEVİM, C SEÇİLMİŞ, O GÖRKEM
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (20), 115-129, 2013
242013
Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programların (2004) İlişkin Yaklaşımları
FA Ersoy, E Kaya, C Seçilmiş
222008
The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Perception on Tourism Students’ Intention to Work in Sector
OC Yılmazdogan, C Secilmis, D Cicek
Procedia Economics and Finance 23, 1340–1346, 2015
202015
Yüksek hızlı tren (YHT) yolcularının kişisel değişkenler açısından memnuniyet algılamalarının değerlendirilmesi
S Yaşar, A Kiliçlar, C SEÇİLMİŞ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 22 (2), 127-138, 2011
16*2011
Ziyaretçilerin gözüyle Eskişehir turizminin gelişmesini etkileyen sorunlar
C SEÇİLMİŞ
İşletme Araştırmaları Dergisi, 37-57, 2011
152011
Turistlerin Kişisel Değişkenlerinin Güvenlik Algılamalarındaki Rolü
C Seçilmiş
Elektronik Sosyal Bilimler dergisi, 2009
102009
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
82010
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi.
C SeÇİlmİş, K ÜnlÜÖnen
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (2), 2010
82010
Yolcuların ulaşım aracı olarak yüksek hızlı treni tercih nedenleri üzerine bir araştırma
A Kılıçlar, Y Sarı, C Seçilmiş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 195-216, 2010
82010
2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Y SARI, C SEÇİLMİŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (1), 191-204, 2010
82010
Modüler öğretim sisteminin getirdiği uygulamaların değerlendirilmesi: Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir alan araştırması
C Seçilmiş, K Ünlüönen
İşletme Araştırmaları Dergisi 1 (2), 3-18, 2009
82009
Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama"
C Seçilmiş, İ Kılıç
Turizm Akademik Dergisi 4 (1), 65-79., 2017
62017
Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi
C Seçilmiş, EN Köz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3 (3), 69-78, 2015
62015
Eskişehir'de Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerdeki Ağır Metal ve Besin Elementlerinin Belirlenmesi
ZF Saltan, CH Seçilmiş
62015
Türk dünyasindan gelen ögrencilerin yasadiklari sorunlarin akademik basarilarina etkisi: Turizm ögrencileri örnegi
A Kiliçlar, Y Sari, C Seçilmis
Bilig 61, 157, 2012
52012
TÜRKİYE'DE İLLERİN TURİZM GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
C SEÇİLMİŞ, S Yaşar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 117-132, 2010
52010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20