Takip et
Aytekin FIRAT
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Consumption, consumer culture and consumer society
A Firat, KY Kutucuoglu, IA Saltik, O Tuncel
Journal of Community Positive Practices, 182-203, 2013
1812013
Rekabet değişkeni olarak dış kaynak kullanımı (outsourcing)
M Tanyeri, A FIRAT
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
1342005
SATINALMA KARAR SÜRECİNDE BEYAZ EŞYA KULLANICILARININ MARKA BAĞLILIĞI
A Fırat, E Azmak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 0
81*
Tüketim kültürü çalışmaları üzerine bir literatür taraması
AE Aydın, M Marangoz, A Fırat
802015
Mugla Sehir Markasi ve Imaj Algisi; Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ögrencileri Üzerine Bir Alan Arastirmasi/Mugla City Brand and Perception of Its Image: A Field Study Over …
A Firat, F Kömürcüoglu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 285, 2015
57*2015
Hedonik ve faydacı alışveriş davranışı üzerine bir araştırma
A Fırat, AE Aydın
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 1840-1846, 2016
422016
Turizm işletmelerinde elektronik pazarlama: Antalya ili" A grubu seyahat acentaları" örneği
EN Ansen, A Fırat
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2009
292009
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON HEDONIC CONSUMPTION OF INDIVIDUALS/BİREYLERİN HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARINA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
A Şahin, A FIRAT
Turkish Journal of Marketing 3 (2), 127, 2018
212018
Specification of target market in small and medium scale accomadation businesses: A study on boutique hotels operating in city of mugla
A Firat, GO Turker, I Metin
tourismos 9 (2), 279-299, 2014
182014
Rekabet Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Yoluyla Dağıtım Kanalı Etkinliğinin Arttırılması ve Türkiye’deki Otomotiv Sanayicilerine Yönelik Bir Uygulama
A Fırat
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2004
16*2004
Etkili bir reklam için nöropazarlama
A Fırat, F Kömürcüoğlu
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 17 (38), 25-46, 2016
152016
Türk otomotiv sanayinde markaların tüketici tercihleri üzerine etkisi
A FIRAT, H ERSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
142006
Müşteri ve Kalite
A Fırat, S Dirlik
Hizmet Kalitesi, 87-98, 2007
112007
Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin İncelenmesi
A YILDIZ, A FIRAT
International Journal of Academic Value Studies (Jatudies-JAVS) 3 (15), 241-260, 2017
82017
Hane halkının süpermarket alışverişlerindeki içecek ürünleri tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması
A Fırat, ZA Bulut, AN Karabulut
Journal of International Social Research 7 (29), 387-398, 2014
82014
Kamuda istihdam istek ve baskısının girişimcilik eğilimi üzerine etkisinin belirlenmesi: Kalitatif bir analiz
FM Demir, A Yıldız, A Fırat
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 4 (7), 25-40, 2020
72020
Havacılıkta insan faktörü, ekip kaynak yönetimi ve Türk uçucu ekiplerin ekip kaynak yönetimi performansı açısından değerlendirilmesi
A Fırat
İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2019
72019
Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
A Fırat, ZA Bulut, ME Güler
Ulıusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi İİBF, Adana, 2008
72008
İşletmelerde Yeni Ürün Geliştirmestratejileri ve Hız Maliyet Performans İlişkisi
A Fırat, ES Ünlü
Pazarlama Dünyası 16 (6), 68-85, 2002
72002
Kuşakların Satın Alma Kararı Vermelerinde Etkili Olan Nedenler ve Duygular
A FIRAT, F KÖMÜRCÜOĞLU
52018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20