Follow
Gülten Şendur, Prof. Dr.
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of conceptual change texts to improve students' understanding of alkenes
G Sendur, M Toprak
Chemistry Education Research and Practice 14 (4), 431-449, 2013
652013
Analyzing of students’ misconceptions about chemical equilibrium
G Sendur, M Toprak, ES Pekmez
international conference on new trends in education and their implications, 1-7, 2010
572010
Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi
G Şendur, M Toprak, EŞ PEKMEZ
Ege Eğitim Dergisi 9 (2), 37-58, 2008
552008
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği
G ŞENDUR
JOURNAL of TURKISH SCIENCE EDUCATION 9 (3), 160-185, 2012
43*2012
An analysis of analogies used in secondary chemistry textbooks
G Sendur, M Toprak, ES Pekmez
Procedia Computer Science 3, 307-311, 2011
23*2011
A study of determination of pre-service chemistry teachers’ understanding about acids and bases
G Şendur, Ö Özbayrak, MA Uyulgan
Procedia Computer Science 3, 52-56, 2011
212011
How can secondary school students perceive chemical equilibrium?
G Şendur, M TOPRAK, EŞ PEKMEZ
Education Sciences 6 (2), 1512-1531, 2011
192011
The effects of case-based learning on freshmen students’ chemistry achievement
S Gulten
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2012
142012
Does a course on the history and philosophy of chemistry have any effect on prospective chemistry teachers’ perceptions? The case of chemistry and the chemist
MPCK G. Sendur*
Chemistry Education Research and Practice, 2017
122017
AN INVESTIGATION OF CHANGES IN THE COGNITIVE STRUCTURES OF 11TH GRADE STUDENTS USING THE WORD ASSOCIATION TEST: THE CASE OF CHEMICAL EQUILIBRIUM.
G ŞENDUR, M TOPRAK
Electronic Turkish Studies 12 (17), 2017
112017
Are creative comparisons developed by prospective chemistry teachers evidence of their conceptual understanding? The case of inter-and intramolecular forces
G Sendur
Chemistry Education Research and Practice 15 (4), 689-719, 2014
112014
An examination of pre-service chemistry teachers’ meaningful understanding and learning difficulties about aromatic compounds using a systemic assessment questions diagram
G Sendur
Chemistry Education Research and Practice 21 (1), 113-140, 2020
102020
Fen bilgisi öğretmen adaylarının organik kimyadaki öğrenmelerinin SOLO taksonomisine göre incelenmesi: Aromatik bileşiklerin tepkimeleri konusu
G Şendur
İlköğretim Online, 642-662, 2019
9*2019
Türkiye’nin farklı bölgelerinden fen bilimleri öğretmenlerinin aktif öğrenme etkinlikleri eğitimi ile ilgili görüşleri ve öz değerlendirmeleri
GS SELÇUK, S ÇALIŞKAN, G ŞENDUR, K YÜRÜMEZOĞLU
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (2 …, 2015
8*2015
An analysis of prospective teachers’ understanding levels and misconceptions in the subjects of organic chemistry: The case of alcohols
G Sendur, M Toprak
Necatibey Faculty of education Electronic Journal of Scinece and Mathematics …, 2013
8*2013
Buharlaşma, kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesi için Ausubel’in anlamlı öğretme yönteminin uygulanması
G Şendur
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2004
82004
Investigating the effectiveness of case-based learning instruction on students’ understanding the subject of reaction rate
AÜ SÜMEN, G ŞENDUR
Journal of Theoretical Educational Science 8 (2), 236-267, 2015
5*2015
Active learning applications in the history of chemistry: Pre-service chemistry teachers’ level of knowledge and views
G Şendur, M Polat, A Toku, C Kazancı
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 15 (Issue 2), Article 13, 2014
42014
Kimyasal denge ünitesindeki kavram yanılgılarının önlenmesi için Ausubelin anlamlı öğretme yönteminin uygulanması
G Şendur
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
42009
Kentsel ve Kırsal Bölgede Öğrenim Gören Öğrencilerin FENdeposu Eğitim Portalına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
M Polat, G Şendur, MA Şenay
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 370-392, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20