Embiya Çelik
Embiya Çelik
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
E-kitap okuyucuların kullanım deneyimlerine yönelik alanyazın incelemesi
G Yıldırım, S Karaman, E Çelik, M Esgice
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
182011
Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: Bir ölçek geliştirme çalışması
S Yıldırım, G Yıldırım, E Çelik, S Karaman
Journal of Research in Education and Teaching 3 (3), 365-370, 2014
162014
Bilgi grafiği (infografik) oluşturma sürecine yönelik öğrenci görüşleri
S Yıldırım, G Yıldırım, E Çelik, M Aydin
Journal of Research in Education and Teaching 3 (24), 247-255, 2014
162014
Mobil cihazlarla öğrenim gören lisans öğrencilerinin e-ders içeriklerine ve mobil cihazlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi
E Çelik, G Yıldırım, S Yıldırım, S Karaman
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 97-106, 2013
162013
BÖTE öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum
VA Sanalan, E Telli, Y Selim, R Öz, A Koç, E Çelik
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-51, 2010
132010
Yeni bir bakış-3 boyutlu yazıcılar ve öğretimsel kullanımı: Bir içerik analizi
G YILDIRIM, S YILDIRIM, E Çelik
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (25), 163-184, 2018
112018
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX
M AYDEMİR, E ÇELİK, İ BİNGÖL, DÇ KARAPINAR, E KURŞUN, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 52-74, 2016
92016
The Effect of Digital Badges Specialization Level of the Subject on the Achievement, Satisfaction and Motivation Levels of the Students.
S Yildirim, A Kaban, G Yildirim, E Çelik
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 15 (3), 169-182, 2016
82016
Student opinion about infographics design process
S Yıldırım, G Yıldırım, E Çelik, M Aydın
Journal of Research in Education and Teaching 3 (4), 247-255, 2014
72014
Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections
E Celik, N Gedik, G Karaman, T Demirel, Y Goktas
Scientometrics 98 (3), 1837-1853, 2014
52014
UYGULAYICILARIN TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINA YÖNELİK DENEYİMLERİ
E ÇELİK, S YILDIRIM, G YILDIRIM
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2), 192-211, 2018
42018
Program Görselleştirme Aracıyla Gerçekleştirilen Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Yaratıcı Problem Çözme ve Bilgisayar Tutumuna Etkisi
M YILMAZ, E Çelik
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (30), 458-481, 2019
32019
Akran değerlendirme yönteminin internet üzerinden herkese açık kurslarda kullanımı: Bir durum çalışması
E Çelik
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
A study on the development of an infographic reader questionnaire and reader opinions
S Yıldırım, E Çelik, G Yıldırım, A Kaban
SHS Web of conferences 31, 01009, 2016
22016
A study on the development of an infographic designer questionnaire and designer opinions
S Yıldırım, G Yıldırım, E Çelik, A Kaban
SHS Web of Conferences 31, 01010, 2016
12016
Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi
E ÇELİK, M ARSLAN, S YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 333-347, 2020
2020
KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ
M AYDEMİR, E ÇELİK, E KURŞUN, S KARAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (4), 1921-1937, 2018
2018
An E-conversion Project in Turkey’s Education System: the FATİH Project
D Orhan, E Çelik, A Daş
German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management, 403-410, 2018
2018
DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ-THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’VIEWS
E ÇELİK, S YILDIRIM, A KABAN, G YILDIRIM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (22), 173-193, 2017
2017
3B SENKRON ORTAMLARA ÖĞRETİCİNİN GÖRÜNTÜLÜ VEYA AVATARLA KATILIMININ ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ
M Çoban, A TOPUZ, E Çelik, S Karaman
HAYEF Journal of Education 12 (1), 35-51, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20