Pınar Güzel
Pınar Güzel
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE, TAKIM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL BİR ARAŞTIRMA.
ZG Onağ, P Güzel, S Özbey
Pamukkale Journal of Sport Sciences 4 (2), 2013
102013
Outdoor camp effects on athletes: Orienteering example
K Yıldız, P Güzel, F Çetinöz, T Beşikçi
Baltic Journal of Sport and Health Sciences 1 (104), 2017
92017
Sürdürülebilir kalkınmanın çevre boyutunda uluslararası olimpiyat komitesi (IOC) uygulamaları ve olimpiyat organizasyonları kapsamında incelenmesi
P Güzel, D Çoknaz, MA Noordegraaf
Spor Bilimleri Dergisi 20 (2), 59-69, 2009
92009
Uluslararası Spor Organizasyonlarının Olimpik Eğitimin Yaygınlaştırılması ile İlgili Etkileri: 23. Üniversite Yaz Oyunları
P Güzel
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst., 2007
92007
A Study Investigating the Perceived Service Quality Levels of Sport Center Members: A Kano Model Perspective.
K Yildiz, E Polat, P Güzel
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 177-188, 2018
82018
The impact of leisure participation on social adaptation of international students
D Zerengok, P Guzel, S Ozbey
Journal of Education and Training Studies 6 (2), 1-9, 2018
72018
Self-Awareness and Leadership Skills of Female Students in Outdoor Camp
PG Melike Esentaş, Selhan Özbey
Journal of Education and Training Studies 5 (10), 197-206, 2017
72017
Volunteerism and international sport organisations: XVII. Mediterranean Games
P Güzel, H Ünlü, S Özbey, M Esentaş
Turkish Journal of Sport and Exercise 17 (1), 84-91, 2015
72015
Eğitimde ve gelişiminde rekreasyonun rolü, 1
M Çelebi, S Özbey, P Güzel
Antalya 1, 192-201, 2012
72012
Olimpik hareket ve kadın
S Özbey, P Güzel
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (25), 1-18, 2011
62011
Olympic Movement and Women
S Ozbey, P Guzel
Balikesir University The Journal of Social Sciences Institute 14 (25), 16, 2011
62011
Kız Öğrencilerin “Doğa Kampı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
E MELİKE, G PINAR, Ö SELHAN, ÇM KILINÇ ZÜHAL
SOSYAL ALAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 (1), 1-15, 2016
5*2016
Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi
N GÜRSEL, S ÖZBEY, P GÜZEL
ULUSLARARASI SOSYAL ALAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 (2), 10-25, 2016
52016
Kız Öğrencilerin “Doğa Kampı” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
M ESENTAŞ, P GÜZEL, S ÖZBEY, Z KILINÇ, M ÇELEBİ
International Journal of Social Science Research 5 (1), 1-15, 2016
52016
Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi
G Nimet, Ö Selhan, G Pınar
International Journal of Social Science Research 5 (2), 10-25, 2016
52016
Lise Eğitimi Alan Genç Erişkinlerin Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi (Manisa İli Örneği)
H TAVAZAR, E ERKAYA, Ö YAVAŞ, D ZERENGÖK, P GÜZEL, S ÖZBEY
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 496-510, 2014
52014
The research of the differences between physical activity and life quality in senior high school students (Manisa City example)
H Tavazar, E Erkaya, Ö Yavaş, D Zerengök, P Güzel, S Özbey
International Journal of Science Culture and Sport 5, 496-510, 2014
52014
“Know-How” to Spend Time in Home Isolation during COVID-19; Restrictions and Recreational Activities
P Güzel, K Yıldız, M Esentaş, D Zerengök
42020
Popüler kültürde rekreatif bir etkinlik olarak dijital sporlar
M Esentaş, P Güzel, M Vural
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (1), 71-79, 2018
42018
Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: İzmir ili örneği
Ö Tez, Ö Doğan, Ö Yavaş, E Erkaya, H Tavazar, P Güzel
International Journal of Science Culture and Sport 1 (511-524), 2014
42014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20