Sibel Gok
Sibel Gok
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma
S Gök
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (2), 587-605, 2009
852009
The role of perceived supervisor support and organizational identification in job satisfaction
S Gok, I Karatuna, PO Karaca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 177, 38-42, 2015
842015
XXI. yüzyılda insan kaynakları yönetimi
S Gök
Beta, 2006
762006
ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖNEMLİ BİR SORUNU: ÖRGÜTSEL STRES
GÖK Sibel
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 429-448, 2009
722009
İş etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişki ve çalışma yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler
S Gök
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-19, 2008
642008
Prevalence and types of mobbing behavior: A research on banking employees
S Gök
Journal of Human Sciences 8 (1), 318-334, 2011
402011
Türkiye’de işyerinde psikolojik taciz oranının ve türlerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması
P Tınaz, S Gök, I Karatuna
Öneri, 2010
342010
Sosyal güvenlik kurumu çalışanlarının işyerinde psikolojik taciz algıları: Yaygınlık, türler, nedenler ve bireysel mücadele yöntemleri
P Tınaz, S Gök, I Karatuna
Çalışma İlişkileri Dergisi, 2013
252013
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ ETİĞİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
GÖK Sibel
Journal of Social Policy Conferences, 549-577, 2010
25*2010
A study analyzing the association between post-traumatic embitterment disorder and workplace bullying
I Karatuna, S Gök
Journal of Workplace Behavioral Health 29 (2), 127-142, 2014
232014
Yükseköğretimde psikolojik taciz konulu araştırmalar üzerine bir inceleme
I Karatuna, S Gök
Uluslararası İşyerinde Psikolojik Taciz Kongresi Bildiri Kitabı, 2012
112012
Ekonomik krizin çalışanlar üzerindeki etkisi: bireysel, örgütsel ve sosyal açıdan bir araştırma
S Gök
Beta, 2010
112010
A study on the influence of organizational climate on motivation of employees
S Gök
Journal of Human Sciences 6 (2), 587-605, 2009
102009
İş Etiği
S GÖK
Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Beta, İstanbul, 2009
72009
XXI
S Gök
Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi 1, 2006
62006
İzmir’in Ticari Yaşamında Osmanlı ve Avrupa Seramiklerinin Yeri
S Gök
Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları I, Çalıştay Bildirileri, 61-78, 2015
52015
İşyerinde psikolojik taciz: Tarafları, aşamaları ve etkileri. 1
S Gök
Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı (Ankara …, 2013
52013
Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanlarının İşyerinde Psikolojik Taciz Algıları: Yaygınlık, Türler, Nedenler ve Bireysel Mücadele Yöntemleri
P TINAZ, GÖK Sibel, I KARATUNA
Çalışma İlişkileri Dergisi 4 (1), 39-53, 2013
52013
Çalışma Yaşamında Etik
S Gök
S. Gök, BD Oral, B. Özer, T. Ural, HB Buzlu, T. Bıyıklı, et al. içinde, Etik …, 2012
52012
Relationship between Organizational Communication Satisfaction and Organizational Justice: An Empirical Study
GÖK Sibel, I Karatuna, G ÖZKILIÇCI
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2), 73-79, 2013
42013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20