Sibel Gok
Sibel Gok
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma
S Gök
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (2), 587-605, 2009
582009
XXI. yüzyılda insan kaynakları yönetimi
S Gök
Beta, 2006
572006
ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖNEMLİ BİR SORUNU: ÖRGÜTSEL STRES
S Gök
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 429-448, 2009
502009
The role of perceived supervisor support and organizational identification in job satisfaction
S Gok, I Karatuna, PO Karaca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 177, 38-42, 2015
482015
İş etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişki ve çalışma yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler
S Gök
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-19, 2008
472008
Prevalence and types of mobbing behavior: A research on banking employees
S Gök
Journal of Human Sciences 8 (1), 318-334, 2011
372011
Türkiye’de işyerinde psikolojik taciz oranının ve türlerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması
P Tınaz, S Gök, I Karatuna
Öneri, 2010
252010
Çalışma yaşamında iş etiği: Bir alan araştırması
S Gök
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 57, 549-577, 2009
212009
A study analyzing the association between post-traumatic embitterment disorder and workplace bullying
I Karatuna, S Gök
Journal of Workplace Behavioral Health 29 (2), 127-142, 2014
202014
Sosyal güvenlik kurumu çalışanlarının işyerinde psikolojik taciz algıları: Yaygınlık, türler, nedenler ve bireysel mücadele yöntemleri
P Tınaz, S Gök, I Karatuna
Çalışma İlişkileri Dergisi, 2013
202013
Yükseköğretimde psikolojik taciz konulu araştırmalar üzerine bir inceleme
I Karatuna, S Gök
Uluslararası İşyerinde Psikolojik Taciz Kongresi Bildiri Kitabı, 2012
92012
A study on the influence of organizational climate on motivation of employees
S Gök
Journal of Human Sciences 6 (2), 587-605, 2009
92009
Ekonomik krizin çalışanlar üzerindeki etkisi: bireysel, örgütsel ve sosyal açıdan bir araştırma
S Gök
Beta, 2010
82010
İş Etiği
S GÖK
Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Beta, İstanbul, 2009
72009
XXI
S Gök
Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi 1, 2006
62006
Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanlarının İşyerinde Psikolojik Taciz Algıları: Yaygınlık, Türler, Nedenler ve Bireysel Mücadele Yöntemleri
P TINAZ, GÖK Sibel, I KARATUNA
Çalışma İlişkileri Dergisi 4 (1), 39-53, 2013
42013
Çalışma Hayatında Etik, içinde Sibel Gök vd
S Gök
Etik, İzmir: Zeus Kitabevi, 1-26, 2012
42012
Tarafları, Aşamaları ve Etkileri, 1
S GÖK, İP Taciz
Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler …, 2013
32013
Relationship between Organizational Communication Satisfaction and Organizational Justice: An Empirical Study
GÖK Sibel, I Karatuna, G ÖZKILIÇCI
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2), 73-79, 2013
22013
Yükseköğretimde Psikolojik Taciz Olgusuna İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi
S Gök, I Karatuna
Uluslararası İşyerinde Psikolojik Taciz Kongresi Bildiri Kitabı, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20